Modul Informace z ISIN

Pro jednodušší získávání informací o pacientech v souvislosti s COVID-19 aktuálně vzniká do klinických systémů FONS Enterprise, FONS Akord a Stapro Medea nový modul Informace z ISIN.

Lékaři a sestře poskytne o ošetřovaném pacientovi aktuální záznamy z registru ISIN o:

  • vakcinaci,
  • testech,
  • prodělané nemoci,
  • vystavených lékových žádankách

Navíc bude možné si pro pacienta  vytisknout certifikát o vakcinaci a testech.

Všechny tyto informace budou v klinickém systému dostupné pomocí volání webové služby, která z ISIN stáhne aktuální informace o daném pacientovi.

Lze využít na recepci nemocnice nebo například na příjmových odděleních, ambulancích.

Zobrazit více  


Webinář – Update modulu Úhradová vyhláška 2021

Na základě uživatelských ohlasů a požadavků z instalací a školení modulu Úhradová vyhláška 2021 v manažerském systému FONS Reports jsme připravili update tohoto modulu.

V rámci updatu mohou uživatelé získat informace například o:

– zpřesnění odhadu úhrad

– zohlednění nových léčivých přípravků a zdravotních výkonů v souvislosti s Covid19

– promítnutí činnosti vakcinačních center do úhrad apod.

K uvedené problematice pořádáme pro naše zákazníky webinář ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 10.00 hod a ve 13.00 hod.

V případě zájmu o webinář neváhejte kontaktovat Ing. Věru Kovářovou na adrese kovarova@stapro.cz

Zobrazit více  


NIS VIP /ONLINE

Seminář NIS VIP je určen především pro management nemocnic a zástupce krajského a městského zdravotnictví a představuje platformu pro sdílení

a výměnu praktických informací, které se týkají především procesů ve zdravotnických zařízeních a komunikace mezi těmito zařízeními.

Zobrazit více  


Dotykové obrazovky, mobilní čtečky či terminály jako nezbytná součást nemocničního stravování.


Moderní technologie v současné době přispívají také k příjemnějšímu stravování pacientů i zaměstnanců. Díky nim jsou tak zásadním způsobem snížené náklady a zvýšená rychlost celého procesu stravování (od skladové evidence až po konečné hodnocení stravy strávníky). Reálným příkladem toho je náš nemocniční stravovací systém FONS Akord DIET, který zajišťuje pomocí moderních technologií komplexní řízení celého stravovacího provozu ve zdravotnických zařízení, a to od těch malých až po velké a fakultní.

V rámci stravovacího systému FONS Akord DIET se tak můžete setkat například s využitím mobilních čteček pro vedení skladové evidence, dále s dotykovými obrazovkami pro objednávky i rychlý prodej doplňkového sortimentu či s grafickými výdejními terminály pro hladký výdej stravy. Nezbytnou součástí jsou platební terminály a také možnost konečného zhodnocení zaměstnaneckého stravování v samostatné aplikaci nebo v rámci webové objednávky stravy.

STAPRO má aktuálně téměř 40 zakázek tohoto stravovacího systému a na další se připravuje. Veškeré informace ohledně stravovacího systému naleznete v našem produktovém listě: https://www.stapro.cz/wp-content/uploads/FONS_Akord_Diet.pdf

Zobrazit více  


Upgrady a školení Úhradové vyhlášky 2021

Instalace modulu Úhradová vyhláška 2021 ve FONS Reports proběhly již ve většině nemocnic. Letos byla každá jedna implementace náročnější o nezbytnou instalaci grouperu a pregrouperu 3.0. v.1. V rámci nasazení jsme u každého zákazníka vyplnili hodnoty referenčního období pro 1 ZP. Nad těmito hodnotami pak následně probíhá proškolení zaměstnanců oddělení výkaznictví a smluvních vztahů. Školení jsou z důvodu protipandemických opatření letos organizována výhradně on-line formou. 

Zobrazit více  


Modul Vakcinace výrazně šetří administrativu a ulehčuje práci i ve velkokapacitních vakcinačních centrech

Produkt vznikl jako podpora evidence vakcinace proti COVID-19 v klinických systémech FONS Akord, FONS Enterprise a Stapro MEDEA a podstatně zjednodušuje práci zdravotníků při evidenci vakcinace. Modul pomáhá lépe zvládat situaci při očkování a výrazně ulehčuje administrativní práci zdravotníků. To dokazují i velmi kladné reference od našich zákazníků a z vakcinačních center, a to i těch velkokapacitních. STAPRO dodalo tento modul už do téměř 50 zdravotnických zařízení a jejich počet stále roste.

Modul umožňuje do klinického informačního systému načíst objednané pacienty z centrálního rezervačního systému Reservatic. Dále evidovat provedenou vakcinaci do dokumentace pacienta v klinickém systému a následně poslat tato data do centrálního registru Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Evidenci vakcinace je navíc možné svázat se zadáním provedeného výkonu a automatizovat tak v jednom kroku i vykázání očkování plátci péče.

Zobrazit více  


Novoroční přání

Všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům děkujeme za přízeň v roce 2020 a budeme se těšit, že společně vykročíme i do roku 2021.

Přejeme Vám veselé Vánoce a pokojný nový rok a hlavně pevné zdraví!

Zobrazit více  


Objednávání – COVID

Náš produkt Portál pacienta a integrované rezervační systémy významně pomáhají efektivně objednávat pacienty na odběry COVID, a to s přímým propojením s diářem nemocničního informačního systému.
Nemocnice, kde je možné objednání využít jsou Jihočeské Nemocnice, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s, Oblastní Nemocnice Příbram, a.s., Nemocnice Ivančice, p.o..

Současně s tím v Moravskoslezském kraji připravujeme zapojení praktických lékařů do stávajícího portálu pro pacienty a zdravotníky, které umožní zobrazení nejen COVID výsledků, ale také elektronické zobrazení další dokumentace z připojených nemocničních zařízení včetně webového objednávání. Umožníme tak komunikovat s pacienty elektronicky.
Nemocnice, které jsou do portálu v Moravskoslezském kraji zapojeny jsou Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., Nemocnice Třinec, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o..

Zobrazit více  


Konference Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2021

Datum: 9. 12. 2020
Čas: 9:30 – 12:00 h

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2021. Z důvodu epidemiologické situace proběhne letos konference v online režimu.

Program a registrace budou k dispozici již brzy.

Zobrazit více