Jsme významným dodavatelem informačních systémů
a zároveň i poskytovatelem služeb v oblasti informačních
technologií pro zdravotnictví.

INFORMACE
V CENĚ ŽIVOTA

O společnosti

Společnost STAPRO s. r. o. je předním dodavatelem softwaru a služeb pro nemocnice a další poskytovatele zdravotní péče na středoevropských trzích.

Vytváříme software pro všechny oblasti ve zdravotnictví – lékařské (klinické informační systémy, laboratorní systémy), ale také nelékařské (manažerské informační systémy, stravovací systémy, logistika skladů a mnohé další). Dodáváme komplexní řešení založené na vlastních produktech doplněných všemi souvisejícími službami včetně dlouhodobé podpory a outsourcingu zdravotnických informačních systémů. Naše systémy usnadňují a zefektivňují práci nejen lékařům, sestrám a managementu zdravotnických zařízení, ale zajišťují i větší bezpečí pro pacienty. Naše expertní konzultační služby umožňují poskytovatelům péče efektivně kontrolovat kvalitu vykazování a udržovat efektivní smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Dlouhodobě se zaměřujeme na elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými účastníky zdravotní péče.

NISKlinické IS

LISLaboratorní IS

MISManažerské IS

Bílá čísla na ikonkách v mapě představují počet instalací příslušného IS v dané lokalitě. Města znázorňují i částečné instalace modulů.

Historie

Od založení společnosti v roce 1990 jsme učinili mnoho významných kroků, které upevňují pozici firmy na trhu, posilují její význam a stabilitu. Mezi události, kterých si ceníme, patří například založení pobočky na Slovensku. Vlastníme certifikáty, které dokazují naši spolehlivost a bezpečnost na poli IT. Expandujeme na zahraniční trhy a získali jsme mnoho akvizic firem. V současné době máme více než 250 zaměstnanců a naše produkty a služby poskytujeme většině poskytovatelům péče v České a Slovenské republice a rovněž jsme významnými dodavateli i na zahraničních trzích.

1990
Založena společnost STAPRO s. r. o.
1995
Založena dceřiná společnost STAPRO Slovensko s. r. o.
2003
Prodej divize AMICUS, uzavření poradenské divize Noris (ERP), dosažení 200 mil. korun z tržeb za služby
2004
Více než 70% výnosů tvoří služby
2005
Fúze se společností AKORD SOFTWARE s.r.o.
2006
Nový výkonný ředitel Ing. Leoš Raibr, LIS tvoří 50% podíl na trhu, NIS tvoří 40% podíl na trhu
2007
Oddělení společnosti CICERO Stapro Group s.r.o.
2008
Akvizice GREYFOX, akvizice MLAB
2010
Akvizice HiComp
2012
Akvizice ELAS
2013
Oddělení společnosti BIONIK Stapro Group s.r.o.
2014
Akvizice MEDIX
2015
Akvizice Tersinida a.s. (GALEN)
2020
STAPRO s. r. o. je členem koncernu FONS JK Group, a.s.
2021
Akvizice Scalesoft s.r.o.

Majitelé společnosti

Na startu obrovské štěstí na chytré a pracovité lidi, kteří nám uvěřili, že medicína bude potřebovat SW a že nás to uživí. Dnes hrdost na společnost, která má obrovské znalosti tvorby zdravotnických aplikací a patří k několika v Evropě, které dokáží vyvíjet a implementovat rozsáhlá sofistikovaná řešení pro nemocnice a laboratoře. Věříme v její potenciál stejně jako na začátku.

Ing. Milan Kudrna

Ing. Milan Kudrna

Ing. Zdeněk Jirsa

Ing. Zdeněk Jirsa

Vedení společnosti

Reprezentujeme jeden z největších týmů odborníků na zdravotnickou informatiku ve střední a východní Evropě. Veškerou možnou energii věnujeme kontinuálním inovacím a i nadále chceme být inovační špičkou v našem oboru a přinášet maximální elektronizaci, podporovat efektivní sdílení a komunikaci informací ve zdravotnictví.

Ing. Leoš Raibr

Ing. Leoš Raibr

Jednatel společnosti

Ing. Michal Mareš

Mgr. Michal Mareš

Obchodní ředitel
pro Českou republiku,
Slovensko a zahraničí

Ing. Michal Břeň

Ing. Michal Břeň

Ředitel Úseku
konzultačních služeb

Ing. Jan Horák

Ing. Jan Horák

Ředitel Úseku strategického
rozvoje produktů

Ing. Jan Bičiště

Ing. Jan Bičiště

Ředitel Úseku
vývoje SW

Ing. Pavel Nepovím

Ing. Pavel Nepovím

Ředitel Úseku
zákaznické podpory

Ing. Miloslav Benda

Ing. Miloslav Benda

Finanční ředitel

Mgr. Lada Švárová

Mgr. Lada Švárová

Personální a provozní
ředitelka

 Ing. Milan Kudrna

Ing. Milan Kudrna

Majitel společnosti

Vystudoval ČVUT Praha, obor Výpočetní technika, kde poslední dva roky byl zároveň studentem a zaměstnancem fakulty na projektech IT. Po studiích pracoval jako technik, později jako vývojář a školitel mikro a mini počítačů. Od roku 1985 se věnoval projektům zavádění IT do zdravotnictví. Po roce 1989 založil se svým kamarádem Zdeňkem Jirsou společnost Stapro s.r.o. Aktivitám v oblasti zdravotnictví se věnuje i nadále nejen z pozice spolumajitele.

 Ing. Zdeněk Jirsa

Ing. Zdeněk Jirsa

Majitel společnosti

Vystudoval ČVUT Praha, obor Lékařská kybernetika. Od roku 1982 pracoval v Nemocnici Pardubice, kde jako Vedoucí výpočetního střediska zaváděl informační systémy pro jednotky intenzivní péče a pro zefektivnění procesů laboratorního komplementu nemocnice. Po roce 1989 spolu založil několik společností se zaměřením na IT ve zdravotnictví, včetně STAPRO s.r.o. V současné době působí v oblasti zdravotnické informatiky a laboratorní diagnostiky.

 Ing. Leoš Raibr

Ing. Leoš Raibr

Výkonný ředitel a jednatel

Vystudoval ČVUT na Fakultě elektrotechnické, obor Umělá inteligence. Za svou kariéru zastával vedoucí pozice v řadě IT firem. Do společnosti STAPRO s.r.o. přišel roku 2006 po letité praxi v IBM, kde se věnoval oblasti zdravotnictví na trzích střední a východní Evropy a středního Východu. Kromě práce a rodiny rád relaxuje při nejrůznějších sportovních aktivitách, jako je squash, lyžování, golf a kulečník.

 Mgr. Michal Mareš

Ing. Michal Mareš

Obchodní ředitel pro Českou republiku, Slovensko a zahraničí

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Po revoluci působil 5 let jako ředitel Českého centra v Londýně. Po návratu založil obchodní portál Economy.cz a další 2 roky studoval na Fakultě sociálních věd UK, obor Média a marketing. Obchodní a marketingové zkušenosti zúročil i po nástupu do STAPRO s.r.o., kde působí od roku 2006 jako obchodní ředitel pro ČR.

 Ing. Michal Břeň

Ing. Michal Břeň

Ředitel Úseku konzultačních služeb

Vystudoval VŠE v Praze na Fakultě informatiky a statistiky, obor Projektování a řízení informačních systémů. Již při škole se věnoval zavádění IS v podnikové sféře. Do STAPRO s.r.o. nastoupil v prosinci 2002 na pozici projektového manažera, později zastával roli vedoucího oddělení řízení projektů a ředitele úseku strategického rozvoje produktů. Od roku 2006 pracuje na pozici ředitele úseku konzultačních služeb.

 Ing. Jan Horák

Ing. Jan Horák

Ředitel Úseku strategického rozvoje produktů

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Informatika a výpočetní technika a obor Biomedicínské inženýrství. Od roku 1996 působil ve společnosti STAPRO s.r.o. na různých pozicích v roli konzultant, systémový analytik a produktový manažer. Funkci ředitele Úseku strategického rozvoje produktů vykonává od r 2013. Ve volném čase se rád věnuje vlastnímu rozvoji ve sportu, hudbě, tanci, fotografování a esoterice.

 Ing. Jan Bičiště

Ing. Jan Bičiště

Ředitel Úseku vývoje SW

Vystudoval VUT na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, obor Biomedicínské inženýrství. Oblasti lékařské informatiky se věnuje již více než 20 let. Nejdříve pracoval jako programátor a poté přešel do manažerské pozice společnosti Akord software s.r.o., která se stala součástí společnosti STAPRO s.r.o. od roku 2006. Svůj volný čas nejraději tráví sportovními aktivitami v horském prostředí.

 Ing. Pavel Nepovím

Ing. Pavel Nepovím

Ředitel Úseku zákaznické podpory

Vystudoval Vojenskou akademii obor Provoz zbraňových systémů, kde následně působil jako učitel a poté byl zástupce velitele útvaru v Pardubicích. Do STAPRO s.r.o. nastoupil roku 1998 na pozici projektového manažera a vedoucího oddělení řízení projektů. Od roku 2006 pracuje na pozici ředitel úseku podpory zákazníků. Ve volném čase se věnuje cyklistice, tenisu a lyžování.

 Ing. Miloslav Benda

Ing. Miloslav Benda

Finanční ředitel

Vystudoval VŠE v Praze na Fakultě financí a účetnictví, obor Finančního účetnictví a auditingu. Před působením ve STAPRO s. r. o. dlouhodobě působil v zahraničí, kde získal zkušenosti se zaváděním a vývojem ekonomicko-informačních systémů. Ve volném čase se věnuje pěší turistice, četbě a rybaření.

 Mgr. Lada Švárová

Veronika Bláhová M

Personální a provozní ředitelka

Vystudovala FTK UP Olomouc obor rekreologie a ÚSS UHK obor etopedie. Do STAPRO s. r. o. nastoupila v lednu 2024 na pozici personální a provozní ředitelky. Profesně čerpá ze zkušeností z korporátních i lokálních společností, kde v rámci svých pozic řídila a koordinovala lidské zdroje včetně oblasti vzdělávání a souvisejících agend. Volný čas ráda tráví aktivně s rodinou; jejím koníčkem je sportovní kynologie.

Certifikace

Úsilí o vysokou kvalitu produktů a služeb podporujeme systémem řízení kvality dle ISO 9001:2015, který je ve společnosti STAPRO s. r. o. zaveden již od roku 2003. Pro vývoj SW jako zdravotnického prostředku máme zaveden i systém managementu kvality dle ISO 13485:2016. Klinický informační systém FONS Enterprise – zdravotnický prostředek třídy IIb - je držitelem certifikátu EU systému řízení kvality v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích v platném znění, který potvrzuje, že systém řízení kvality zdravotnického prostředku splňuje požadavky na systém řízení kvality dle přílohy IX kapitoly I a III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích v platném znění vydaný notifikovanou osobou 3EC International a.s. Neméně významný je pro nás a naše zákazníky také systém bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2014, který nám pomáhá identifikovat rizika na poli kybernetické bezpečnosti a nastavovat na ně efektivní ochranná opatření. Tento systém se stal základem pro naplňování povinností, které nám vyplývají ze zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Již od roku 2006 minimalizujeme také dopady společnosti na životní prostředí díky zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2015, k němuž jsme v roce 2019 přidali i systém managementu efektivního hospodaření s energií dle ISO 50001:2018. Na rozvoji a zavádění našich systémů dlouhodobě spolupracujeme s konzultační společností QC Group, s.r.o. . Nezávislé ověřování našich systémů zajišťuje certifikační orgán 3EC International, s.r.o..

Download Stáhnout certifikáty Download Integrovaná politika