Napsali o nás…

V měsíčníku Zdravotnictví a medicína v čísle 6/2022 byl uveřejněn článek o vítězném projektu, který představuje plnou digitalizaci provedenou v prostředí intenzivní a anesteziologické péče.

Celý článek ZDE!

Zobrazit více  Kontinuální pomoc Ukrajině

V návaznosti na předchozí rozhodnutí o jednorázové finanční podpoře holdingu FONS JK Group, a.s. Ukrajině se správní rada holdingu rozhodla pokračovat v potřebné kontinuální pomoci a do odvolání pravidelně měsíčně podporovat snahu Ukrajiny o obranu vlastního území a národa. V současné době budeme každý měsíc posílat za holding 250tisíc na účet zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR. Chceme tímto krokem dát i signál, že naše podpora Ukrajině by měla být průběžná a dlouhodobá. I když doufám, že v dohledné době skončí válečný konflikt, bude i prostá obnova do původního stavu potřebovat spoustu let a obrovskou sumu finanční pomoci. Přispíváme tudíž i my naší malou kapkou, kterou doufejme budou následovat i ostatní společnosti a státy.

Na závěr bychom chtěli říci, že chceme věřit, že v co nejbližší době nebudeme přispívat na pomoc v obraně Ukrajiny před Ruskem, ale na její obnovu do lepšího stavu, protože Rusko bude muset pod sankcemi mezinárodního společenství zaplatit všechny způsobené škody, i když promarněné životy lidí už nikdo žádné straně nedokáže ničím vyrovnat.

Správní rada FONS JK Group, a.s.

Zobrazit více  


Certifikace Pacientského souhrnu – STAPRO jako 1. dodavatel NIS v ČR

 STAPRO jako první dodavatel NIS v České republice získalo certifikaci nejenom pro zasílání, ale také pro příjem pacientského souhrnu v rámci mezinárodní výměny zdravotnické dokumentace pacientů prostřednictvím národního bodu NCP, a to v Nemocnici Jihlava, p.o., v rámci projektu Vysočina.

 Díky sdílení zdravotnické dokumentace (pac. souhrnu) mezi zdravotnickými zařízeními dochází k efektivní léčbě pacienta v jiném zdravotnickém zařízení, a to jak našich občanů v různých zařízeních v rámci ČR a zahraničí, tak i zahraničních občanů v ČR. Lékař má tak okamžitě dostupné informace o pacientovi jako jsou léková anamnéza, anamnéza provedených operací, alergie a nežádoucí reakce a další rizikové faktory.  Včasná informovanost o těchto faktorech zvyšuje efektivitu léčby či může zachránit život pacienta.

Zobrazit více  


Nové hodinky pro telemetrii

Minulý týden k nám do administrativní budovy Krejcárek zavítala z Izraele s novými hodinkami pro telemetrii produktová manažerka Shay Copitt (CardiacSense).

Jednali jsme nejen o nových funkcích hodinek, ale především o specifickém řešení pro zdravotnická zařízení. Jednání se zúčastnil Mgr. Michal Mareš, obchodní ředitel, STAPRO s. r. o. a Martin Mudra, jednatel, Scalesoft s.r.o.

Dohoda je na dobré cestě.

Zleva: Martin Mudra, Shay Copitt, Michal Mareš,

Zobrazit více  


Pomoc Ukrajině

Zřejmě každý z Vás intenzivně vnímá, co se děje v současné době na Ukrajině, kdy Ruská federace pod vedením Putina napadla sousední stát vojenskou silou. V Evropě je válka, lidská tragédie, chceme jako holding podpořit obrannou aktivitu Ukrajiny.

Správní rada FONS JK Group, a.s. zastupující společnosti STAPRO s. r. o., MeDila spol s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., BIONIK Stapro Group s.r.o. a CICERO Stapro Group s.r.o.  se rozhodla odeslat na účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze finanční dar ve výši 1 milion korun.

Těm, kteří se rozhodnou z vlastních zdrojů podpořit stejnou či jinou sbírku, předem velmi děkujeme za vyjádřenou sounáležitost. Věříme, že veškerá pomoc bude velmi efektivně využita a nebudeme mít v Evropě dlouhodobě okupované státy, tak jak jsme tomu byli dlouhou dobu zvyklí u nás. 

Celá situace je určitě hrozná a děsivá. Pro nás, kteří žádnou válku nezažili jen velmi těžko představitelná, ale síla vůle, se kterou se brání celá Ukrajina invazi ruských vojsk, je přes všechnu tu hrůzu určitě inspirující aspoň pro to, abychom si utáhli opasky a pomohli, jak jen to bude možné. 

Správní rada FONS JK Group, a.s.

Zobrazit více  


Nový modul Automatické zakládání žádanek – FONS Openlims

V březnu 2021 byl zákazníkům FONS Openlims (FOL) nabídnut nový modul Automatického zakládání žádanek (AZŽ), který bez zásahu obsluhy provede příjem požadavků na vyšetření do laboratorního informačního systému. Pacientská data s požadavky a volitelně i s výsledky mohou být žadatelem (odběrová centra, školy, firmy, …) předána ve formě XML souborů (DASTA 4) nebo formalizovaného textového souboru *.csv, který je možno generovat přímo z tabulek Excel. Žádanky, které při odběru žadatel nezaložil do registru ISIN (v žádance neobsahují ID ISIN) mohou být samostatnou funkcí po jejich příjmu do FOL dávkově do ISIN založeny. 

Během tří měsíců rutinního používání se z tohoto modulu stal na řadě zakázek nezbytný pomocník pro zvládnutí obrovského množství žádanek na testy Covid (PCR, Antigeny, protilátky), které by pro laboratoře nebyly při manuálním zápisu kapacitně zvládnutelné. U největšího zpracovatele těchto vyšetření se podařilo zadat přes 200 tisíc žádanek za měsíc. To oproti ručnímu zápisu představuje úsporu monotónní práce cca 30ti pracovníků na příjmu. Dalším benefitem pro laboratoře je i minimalizace chyb obsluhy a přenesení odpovědnosti za poskytnutí správných údajů o pacientech na stranu objednatelů vyšetření. 

V průběhu prázdnin ÚZIS uvolnil dlouho očekávanou funkci pro ověření oprávněnosti antigenního nebo PCR testu. Funkce byla do modulu doplněna a umožňuje laboratoři snadno zjistit, zda požadavek na vyšetření bude uhrazen.

Spektrum požadavků není modulem omezeno pouze na vyšetření Covid, ale může být použito i pro zakládání žádanek běžných vyšetření, u nichž je možné provést jednoznačnou identifikaci materiálů. (Aktualizace: 1.9. bylo popsaným modulem v jedné soukromé laboratoři zapsáno 25tis. žádanek na PCR vyšetření.) 

Zobrazit více  


Kompenzační vyhláška

V manažerském systému FONS Reports finišují programátorské práce na vytvoření modulu kompenzační vyhlášky, která vyšla k 30. červnu. Nasazovat se bude u zákazníků v průběhu srpna.

K 30. 6. vyšla ve sbírce zákonů Vyhláška 242/2021 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, tzv. kompenzační vyhláška, jejímž úkolem je zmírnit a zohlednit dopady pandemie COVID-19.


Vyšla opět v plném znění úhradové vyhlášky v rozsahu 168 stran. Její účinnost je stanovená od 1. 7. 2021 a stejně jako minulý rok deklarovaly pojišťovny, že péče poskytnutá v r. 2021 bude vyhodnocená podle obou vyhlášek a vypořádána podle výpočtu příznivějšího pro zdravotnické zařízení.

Zobrazit více