Modul Vakcinace výrazně šetří administrativu a ulehčuje práci i ve velkokapacitních vakcinačních centrech

Produkt vznikl jako podpora evidence vakcinace proti COVID-19 v klinických systémech FONS Akord, FONS Enterprise a Stapro MEDEA a podstatně zjednodušuje práci zdravotníků při evidenci vakcinace. Modul pomáhá lépe zvládat situaci při očkování a výrazně ulehčuje administrativní práci zdravotníků. To dokazují i velmi kladné reference od našich zákazníků a z vakcinačních center, a to i těch velkokapacitních. STAPRO dodalo tento modul už do téměř 50 zdravotnických zařízení a jejich počet stále roste.

Modul umožňuje do klinického informačního systému načíst objednané pacienty z centrálního rezervačního systému Reservatic. Dále evidovat provedenou vakcinaci do dokumentace pacienta v klinickém systému a následně poslat tato data do centrálního registru Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Evidenci vakcinace je navíc možné svázat se zadáním provedeného výkonu a automatizovat tak v jednom kroku i vykázání očkování plátci péče.

Zobrazit více  


Novoroční přání

Všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům děkujeme za přízeň v roce 2020 a budeme se těšit, že společně vykročíme i do roku 2021.

Přejeme Vám veselé Vánoce a pokojný nový rok a hlavně pevné zdraví!

Zobrazit více  


Objednávání – COVID

Náš produkt Portál pacienta a integrované rezervační systémy významně pomáhají efektivně objednávat pacienty na odběry COVID, a to s přímým propojením s diářem nemocničního informačního systému.
Nemocnice, kde je možné objednání využít jsou Jihočeské Nemocnice, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s, Oblastní Nemocnice Příbram, a.s., Nemocnice Ivančice, p.o..

Současně s tím v Moravskoslezském kraji připravujeme zapojení praktických lékařů do stávajícího portálu pro pacienty a zdravotníky, které umožní zobrazení nejen COVID výsledků, ale také elektronické zobrazení další dokumentace z připojených nemocničních zařízení včetně webového objednávání. Umožníme tak komunikovat s pacienty elektronicky.
Nemocnice, které jsou do portálu v Moravskoslezském kraji zapojeny jsou Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., Nemocnice Třinec, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o..

Zobrazit více  


Konference Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2021

Datum: 9. 12. 2020
Čas: 9:30 – 12:00 h

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2021. Z důvodu epidemiologické situace proběhne letos konference v online režimu.

Program a registrace budou k dispozici již brzy.

Zobrazit více  


Vítězství ve VZ – Nemocnice Kraje Vysočina

Zvítězili jsme ve veřejné zakázce „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina.“ Byly podepsány smlouvy s jednotlivými nemocnicemi Kraje, Nemocnicí Jihlava, p.o., Nemocnicí Třebíč, p.o., Nemocnicí Pelhřimov, p.o., Nemocnicí Nové Město na Moravě, p.o. a Nemocnicí Havlíčkův Brod, p.o., a obdrželi jsme výzvu k zahájení projektu.

Předmětem zakázky je dodat moderní nemocniční informační systém FONS Enterprise s důrazem na zvýšení efektivity (procesy na operačních sálech, připojení přístrojů) a kvality zdravotní péče.

Implementovat začneme v tomto roce v Nemocnici Jihlava, v roce 2021 bude zakázka realizována v Nemocnicích Nové Město a Třebíč. V Nemocnicích Havlíčkův Brod a Pelhřimov bude realizace probíhat v roce 2022.

Zobrazit více  


Fons JK Group a.s.

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci,

po více jak 30 letech podnikání jsme se rozhodli vytvořit entitu „Fons JK Group a.s.“ a vložit do ní podíly ve společnostech (podle abecedy) BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o. Vytváříme tak silnou stabilní holdingovou strukturu, která bude v jednotlivých firmách zajišťovat kontinuitu a profesionalitu vykonávání vlastnických práv.

Správní rada, která bude holding strategicky řídit bude mít následujících 5 členů (podle abecedy) Vojtěch Jirsa, Zdeněk Jirsa, Milan Kudrna, Leoš Raibr, Šárka Vondrová (Kudrnová). Vstup zástupců další generace vlastníků do řídících struktur má za cíl stabilní a kontinuální rozvoj všech společností. Leoš Raibr byl jmenován předsedou správní rady tohoto holdingu.

Oba jsme přesvědčeni, že tato holdingová struktura zajistí profesionální vykonávání našich vlastnických práv a povede k dalšímu růstu a efektivnímu rozvoji společností tvořících holding.

Samostatné obchodní vystupování jednotlivých společností na trzích, kde podnikají, zůstává beze změn. Stejně tak zůstává nezměněno složení managementů jednotlivých firem.

Zdeněk Jirsa a Milan Kudrna
Fons JK Group a.s.

Zobrazit více  


Pacientský souhrn – historicky první realizace

Společnost STAPRO s. r. o. se může pochlubit dalším velkým úspěchem. Na poli zdravotnické informatiky proběhla letos v září historicky první realizace tzv. Pacientského souhrnu – ten slouží nejen ke sdílení zdravotnické dokumentace v rámci českého eHealth, ale take k přeshraniční výměně dokumentace prostřednictvím tzv. Národního kontaktního místa pro eHealth. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2020

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2020. V rámci konference se zaměříme hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2020. Na konferenci budou účastníci dále seznámeni s aktuální finanční situací VZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2020, s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a dále pak s informací, na co je třeba se v nemocnicích zaměřit v souvislosti se zaváděním CZ DRG do praxe. Kromě toho si budou moci účastníci rovněž vyslechnout přednášku na téma nejčetnějších nálezů při revizích a kontrolách a přehled aktuálních právních problémů, se kterými se nemocnice v současné době setkávají.

Na konferenci vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Na závěr konference bude pro zájemce Z ŘAD ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ připravena prezentace manažerského informačního systému pro nemocnice (modelace úhrady, statistické přehledy, rozpočet výnosů na oddělení, controlling případů, sledování receptů, …)

Věříme, že odborný obsah naší tradiční konference, bude pro účastníky praktickým přínosem před začátkem dalšího kalendářního roku.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2020

Zobrazit více