FONS Enterprise v ONMB spuštěn!

V Oblastní nemocnici Mladá Boleslav jsme spustili pokročilý klinický informační systém FONS Enterprise (FE).

Začátkem dubna jsme systém začlenili do každodenního provozu nemocnice bez zásadních výpadků za účasti více jak třiceti našich konzultantů a implementačního týmu nemocnice.

Jejich mimořádné úsilí a celková příprava projektového týmu i zaměstnanců nemocnice vedly k úspěšné implementaci FE.

Doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH, zástupce ředitele nemocnice, osobně vyjádřil uznání a vděk celému projektovému týmu za jejich vynikající práci. Zpětná vazba od vedení nemocnice a zdravotníků je jednoznačně pozitivní, což nás motivuje k dalším krokům.

Za dodavatele velmi oceňujeme přístup pana docenta MUDr. Dudry a pana Zápotockého, kteří objektivně směřovali společné kroky k nalezení fundamentálně funkčního nastavení nového klinického systému v prostředí ONMB.

Co bude dál? Spolupráce k digitalizaci ONMB: výzva a závazek, na které se těšíme.