ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Dne 11. 12. 2018 proběhla v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce tradiční konference o změnách, které čekají nemocnice v příštím roce a které se týkají úhradové vyhlášky, úprav v seznamu výkonů, projektu DRG Restart, právních aspektů uzavírání smluv s pojišťovnami a dalších témat.

Protože seminář pojímáme jako tradiční záležitost nejen co se týká času a místa konání, vystupovali na konferenci také naši tradiční hosté – Ing. Jiří Mrázek, MBA z MZČR, JUDr. Karel Hlaváček z AK Šustek & spol., MUDr. Petr Pokorný za pracovní komisi pro seznam zdravotních výkonů nebo Ing. Jan Linda jako vedoucí projektu DRG Restart. Změny v úhradové vyhlášce pro r. 2019 vysvětlila RNDr. Marcela Ambrožová.

Zájem o konferenci je také tradičně velký, letos ji navštívilo 180 účastníků.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2019

Zobrazit více  

Seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

Dne 12. 12. 2017 se v Kongresovém a informačním centru Nemocnice Na Homolce uskutečnil tradiční seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018 pořádaný naší společností. V loňském roce se semináře účastnilo na 220 zákazníků a partnerů. Po krátkém přivítání paní Ing. Věrou Kovářovou následoval odborný blok prezentací. Zazněly zde velice zajímavé přednášky, mezi které lze určitě řadit prezentaci Úhradová vyhláška pro rok 2018 od paní RNDr. Marcely Ambrožové, Změny v SZV k 1. 1. 2018 pana MUDr. Petra Pokorného, dále byli účastníci seznámeni s aktuální finanční situací VZP a SZP panem Ing. Jiřím Mrázkem, MBA, stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2018 nás provedl pan Ing. Michal Čarvaš, MBA, vývoj projektu DRG restart nám představil pan Ing. Jan Linda a s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a právní problematikou nás provedl pan JUDr. Karel Hlaváček.

Věříme, že všem účastníkům přinesl seminář zajímavé informace, příjemnou atmosféru a těšíme se na další ročník, který přinese opět spoustu novinek.

Zobrazit více  


STAPRO s. r. o. má nové DIČ!

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně daňového identifikačního čísla pro účely daně z přidané hodnoty obchodní korporace STAPRO s. r. o. se sídlem Pernštýnské náměstí č.51, 530 02 Pardubice.
K 31. 12. 2017 byla zrušena registrace společnosti STAPRO s. r. o. k dani z přidané hodnoty jako individuálního plátce se stávajícím daňovým identifikačním číslem.

Od 1. 1. 2018 se společnost STAPRO s. r. o. stala členem skupiny vymezené ustanovením §5a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a tato skupina bude registrována k dani z přidané hodnoty pod daňovým identifikačním číslem CZ699004728.
Všechny daňové doklady na plnění uskutečněná pro STAPRO s. r. o., která budou mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2018 tak, prosíme, vystavujte jako doposud, ale nově již s daňovým identifikačním číslem skupiny, tj. CZ699004728.

Zobrazit více  


STAPRO s. r. o. je finalistou třetího kola soutěže IT Produkt 2017

STAPRO s. r. o. se přihlásilo do soutěže IT produkt 2017 se svým produktem Evidence na operačním sále, se kterým se dostalo až do finále třetího kola této soutěže. Evidence na operačním sále je softwarové řešení pro nemocnice sloužící k efektivnější evidenci údajů k operaci, a tím i k lepší kontrole nákladů na operace a k zefektivnění procesu využívání operačních sálů. (Pokračování textu…)

Zobrazit více