Vzhledem k širokému portfoliu našich
produktů, jsme zavedli pro lepší přehlednost
novou rodinu produktů FONS.

PRODUKTOVÉ
ŘADY FONS

FONS

V současnosti stojí zdravotnická zařízení před úkoly, které vyvolávají potřebu větší míry manažerského rozhodování, přesnějších vstupních dat a větší míry bezpečí pacientů. Vzhledem k širokému portfoliu našich produktů jsme zavedli pro lepší přehlednost novou rodinu produktů FONS, u níž garantujeme dlouhodobou podporu a vývoj. Pro zavádění generačně nových funkcí, rozhraní či kontrol jsou aktuálně používané systémy připraveny na rozšíření o požadované moduly a funkce, a to bez nutnosti výměny celých systémů. Toto rozšíření je šetrné nejen finančně, ale také nevyžaduje odstávku systému, která by mohla ohrozit bezpečí pacientů, nevyžaduje převod dat a má nižší nároky na zaškolení uživatelů systému.


FONS Enterprise je nejkomplexnější systém na trhu s plnou podporou procesů, s vysokou dostupností a výtěžností všech evidovaných informací a zahrnující podporu řízení kvality léčby. Nadčasová koncepce uživatelského rozhraní, nejnovější dostupné technologie a originální vnitřní architektura jádra systému v sobě kloubí jednoduchost, […]

FONS Enterprise


Pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených produktů umožňujících vedení zdravotní dokumentace a podporujících provozní činnosti na
jednotlivých klinických pracovištích.Vysoká flexibilita nastavení vlastními silami bez programování zajišťuje rychlou reakci na specifické požadavky zdravotnického zařízení.
Široce použitelný pro plně bezpapírový provoz a integrovanou komunikaci a výměnu zdravotnické dokumentace mezi nemocnicemi a ambulancemi.

FONS Akord


Jedná se o moderní laboratorní informační systém ověřený stovkami pracovišť v několika zemích střední a východní Evropy.je určen pro všechny typy laboratoří. Podporuje specifické pracovní procesy v odbornostech: biochemie, hematologie, imunologie, sérologie, parazitologie, mykologie, virologie, cytologie, genetika, cytogenetika, bakteriologie, transfuziologie. Součástí je i integrovaný laboratorní sklad pro evidenci chemikálií a spotřebního materiálu.

FONS Openlims


Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou komunikací. Šetří čas, peníze a papír. Integrací procesů ve zdravotnictví rozšiřuje potenciál stávajících systémů a přináší zásadní kvalitativní změnu při poskytování zdravotní péče. Rozvíjí autorizované a zabezpečené využití a sdílení elektronické zdravotnické dokumentace.

FONS Integration


Je software pro individuální ambulantní lékaře a stejně tak pro velké řetězce poskytovatelů ambulantní péče.
FONS Galen jako jediný na trhu nemá žádná menu, protože je nepotřebuje, vyniká jednoduchostí pro uživatele, veškeré funkce a informace jsou velmi intuitivně rychle dostupné.

FONS Galen


FONS Reports představuje integrační nástroj pro čerpání a zpracování dat z různých provozních systémů. Umožňuje stanovit a online sledovat hodnotu ukazatelů, které zajišťují naplnění cílů organizace i jednotlivých útvarů.Poskytuje oddělené rozhraní pro jednoduché sledování kontrolních ukazatelů.Nabízí dedikované komplexní uživatelské rozhraní pro hledání příčin problémů a souvislostí v uložených datech díky tomu, že umožňuje rozpad až na primární data.

FONS Reports

NEVÍTE SI RADY?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO