Krnovská nemocnice má v provozu unikátní systém na přepravu laboratorních vzorků TEMPUS600

Podíleli jsme se na implementaci unikátního systému na přepravu laboratorních vzorků – TEMPUS600, produktem firmy SAERSTED.

Produktové týmy FONS Openlims a FONS Akord rozvojem svých aplikací umožnily větší míru digitalizace a snížení podílu papírové dokumentace jinak nezbytné při přenosu vzorků z oddělení do laboratoře.

 Toto unikátní řešení zjednodušuje odeslání a příjem vzorků, které jsou automatizovaným systémem v řádu sekund přeneseny z oddělení do Centrální laboratoře pouze na základě elektronické žádanky. Ta je v Centrální laboratoři přijata přístrojem BL – 1200 a následně bezobslužně zpracována a spárována se vzorkem.

 Systém využívá inovativní řešení, které eliminuje nutnost využití transportních obalů.

 Za přítomnosti zástupců manegementu nemocnice, Moravskoslezského kraje a dodavatelů SAERSTED a STAPRO s. r. o.  byl systém úspěšně uveden do provozu 18. 4.2024.

Více zde https://www.szzkrnov.cz/aktuality/krnovska-nemocnice-ma-v-provozu-unikatni-system-na-prepravu-laboratornich-vzorku-tempus600-1