Laboratorní informační systém vhodný pro všechny typy
laboratoří ověřený stovkami pracovišť v Evropě.

FONS Openlims

FONS Openlims je moderní laboratorní informační systém ověřený stovkami pracovišť v několika zemích střední a východní Evropy. Je určen pro všechny typy laboratoří. Podporuje specifické pracovní procesy většiny odborností. Produkt je rutinně používán od malých a středních laboratoří až po konsolidovaná pracoviště velkých fakultních nemocnic. Systém lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům laboratoře.

FONS Openlims Produktový list – FONS Openlims

-70 %

snížení potřebného času pro příjem žádanky

- 1 mil. Kč

na náklady distribuce výsledkových listů

-30 %

nákladů na provoz IT a technologie v řetězcích laboratoří

COVID Agenda

Moduly a funkce FONS Openlims, které umožňují zjednodušit a zrychlit celou agendu vyžadovanou u vyšetření COVID. FONS Openlims lze doplnit o komunikaci s registrem ISIN (ÚZIS), s aplikací COVID-FORMS armády ČR, tak i o přímou komunikaci s testovanou osobou, žadatelem o vyšetření nebo hygienickou stanicí. FONS Openlims Produktový list - FONS Openlims – COVID

WebLIMS

Internetové řešení pro snadné vytváření elektronických laboratorních žádanek a průběžné zobrazování výsledků uvolněných laboratoří. Žadatel o vyšetření má zabezpečený přístup k výsledkům všech svých pacientů včetně možnosti zobrazení kumulativních nálezů pro jeho zlepšení medicínských postupů. Zjednodušuje komunikaci žadatele s laboratoří. Umožňuje jednoduché objednávání spotřebního materiálu žadatelem v laboratoři. FONS Openlims Produktový list - FONS Openlims Weblims

Transfuziologie

Informační systém pro odbornost transfuziologie. Umožňuje evidenci dárců, propuštění dárce k odběru, zápis odběru, výrobků z odběru, vyhodnocení laboratorních vyšetření včetně online komunikace s analyzátory (biochemie, hematologie, sérologie). Splňuje požadavky SÚKL i normy 15189 a usnadňuje akreditaci laboratoře. FONS Openlims Produktový list - FONS Openlims Transfuziologie

Skenování žádanek

Modul pro skenování laboratorních žádanek. Zrychluje a zpřesňuje zadávání požadavků na vyšetření. Typy formulářů laboratorních žádanek lze uživatelsky upravovat. Modul je propojený s archivem elektronické dokumentace. Ten umožňuje archivaci naskenovaných žádanek pro jejich rychlé vyhledání a následnou kontrolu.

Laboratorní sklad

Univerzální skladová evidence pro všechny druhy zboží, které laboratoř používá. Podpora automatických odečtů skladových zásob podle skutečné produkce v laboratoři. Okamžité přehledy o stavech zboží na skladě. Zpětná dohledatelnost pohybů zboží podle šarží. Možnost zrychlení evidence zboží přenosnými čtečkami. FONS Openlims Produktový list - FONS Openlims Laboratorní sklad

Elektronická dokumentace

Modul umožňující vedení laboratorní zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Zajišťuje automatické ukládání dokumentů označených elektronickou značkou a časovým razítkem do laboratorního archivu. Podporuje zákonem stanovený skartační proces. Přináší rychlejší a bezpečnější distribuci výsledkových listů k žadatelům o vyšetření. Laboratoři přináší okamžité úspory na spotřebním materiálu (papír, toner, pošta) a úspory při skladování papírových dokumentů. FONS Openlims Produktový list - FONS Openlims Elektronická dokumentace

Biochemie a hematologie

Základní modul FONS Openlims pokrývající odbornosti: biochemie, hematologie, virologie, parazitologie, sérologie, imunologie a cytologie. Splňuje požadavky normy 15189 a usnadňuje akreditaci laboratoře. Poskytuje informace pro správné rozhodování při řízení a optimalizaci laboratorního provozu. Zvyšuje kvalitu medicínsky důležitých výstupů využitím rozsáhlé lékařské kontroly výsledků a automatickým sledováním jejich vazeb.

Bakteriologie

Modul řeší specifické potřeby procesů v bakteriologické laboratoři. Lze jej přizpůsobit procesům konkrétní laboratoře. Hlavní pracovní formuláře jsou plně konfigurovatelné a přizpůsobitelné potřebám provozu. Důraz je kladen na splnění požadavků akreditačních řízení. Formalizovaně ve stromové struktuře jsou evidovány kompletní pracovní postupy. Modul je napojen na referenční NCBI knihovnu.

Připojení analyzátorů

Více než 600 typů analyzátorů a přístrojů všech odborností, které lze online připojit k laboratornímu informačnímu systému. Podpora přenosu a zpracování kontrolních vzorků. Zjednodušení práce využitím označení materiálu čárovým kódem. Detailní monitoring přenášených dat umožňuje bezpečné ukládání dat do informačního systému.

Sklad transfuzních přípravků

Řeší skladovou evidenci transfuzních přípravků podle správné výrobní praxe. Kompletní podpora procesů při skladování transfuzních přípravků. Dává okamžitý přehled o stavu zboží na skladě, umožňuje export dat pro odběratele, podpora tisku etiket a práce s čárovým kódem. Snadné vytváření uzávěrek.

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO