ORGANIZUJEME
ODBORNÉ AKCE

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH

Na konci roku se tradičně setkáváme se zástupci nemocnic, abychom se společně probrali změnami, které nás čekají v oblasti vykazování a úhrad zdravotní péče. Letos tedy opět máme připravenou konferenci Úhrady zdravotní péče v roce 2022 a tradičně na ní zazní také příspěvky některých našich stálých hostů. Kromě výkladu mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2022 to bude například také seznámeni s aktuální finanční situací VZP nebo informace, co bylo v roce 2021 podstatné v oblasti CZ DRG a jaké změny nás čekají o 1. 1. 2022.

Konference INMED

Setkání uživatelů výkaznictví a FONS Reports

19. - 20. 1. 2022Proběhlé akce