ORGANIZUJEME
ODBORNÉ AKCE

Školení správců KIS FONS Akord II

Setkání výkaznictví a FONS Reports

INMED

Konference INMED nabízí ve dvou dnech odborného programu rozsáhlé spektrum informací z oblasti zdravotnictví v digitálním světě. Přináší aktuální témata a okruhy problémů, se kterými se každý den setkává nejen management zdravotnických zařízení a pracovníci oddělení, ale také advokáti či představitelé krajů a pojišťovacích institucí. Většina z nich se navíc musí neustále potýkat s nově vznikající legislativou a přizpůsobovat se novým pravidlům. Tradiční bloky přednášek budou věnované Krajskému zdravotnictví a Úhradám zdravotní péče. Dále se zaměříme na zdravotnictví z Právního pohledu.
Jubilejní 20. ročník konference se ponese v duchu loňského konceptu a v souvislosti s tím bude možné navštívit jeden z nabízených workshopů.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH

Na konci roku se tradičně setkáváme se zástupci nemocnic, abychom se společně probrali změnami, které nás čekají v oblasti vykazování a úhrad zdravotní péče. Letos tedy opět máme připravenou konferenci Úhrady zdravotní péče v roce 2022 a tradičně na ní zazní také příspěvky některých našich stálých hostů. Kromě výkladu mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2022 to bude například také seznámeni s aktuální finanční situací VZP nebo informace, co bylo v roce 2021 podstatné v oblasti CZ DRG a jaké změny nás čekají o 1. 1. 2022.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Proběhlé akce