ORGANIZUJEME
ODBORNÉ AKCE

FONS Openlims

7. 2. 2023

Konference INMED

Setkání uživatelů
výkaznictví a FONS Reports

26. – 27. 4. 2023

Hotel OREA - Resort Devět Skal Vysočina

Konference INMED – Digitalizace českého zdravotnictví


1.- 2. 6. 2023

hotel Grandior, Praha 1

Konference INMED

Setkání
Informatiků a správců KIS

14. – 15. 6. 2023

Hotel OREA - Resort Devět Skal Vysočina

Proběhlé akce