Nemocnice Havířov – rozjezd klinického informačního systému FONS Enterprise

Od 20. 5. 2024 pracovníci Nemocnice Havířov již rutinně využívají nový KIS FONS Enterprise, do kterého byl převeden kompletní klinický provoz z původního systému FONS Akord i s dalšími integracemi na systémy třetích stran.
Díky obětavé práci společného implementačního týmu a oceňovanému úsilí nemocnicí jmenovaných garantů a klíčových uživatelů je v těchto dnech spuštěný provoz s podporou více než dvaceti konzultantů STAPRO v nemocnici stabilní bez zásadních výpadků.