Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací
efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou
komunikací.

FONS Integration

FONS Integration zahrnuje oblast integračních a komunikačních řešení a produktů pro integraci různých systémů do komplexních řešení výměny a sdílení informací jak v rámci zdravotnického zařízení, tak mezi poskytovateli zdravotní péče navzájem. Integrace umožňuje okamžitou dostupnost informací tam, kde jsou potřeba, odbourává duplicitní pořizování dat, snižuje chybovost. Rozvíjí autorizované a zabezpečené využití a sdílení elektronické zdravotnické dokumentace.

4000000

zabezpečených přenosů zdravotní dokumentace mezi ZZ ročně

-80 %

nákladů na sdílení zdravotnické dokumentace

Největší

počet nemocnic zapojených do eHealth sítě vrámci České Republiky

FONS Integration

Portál pro pacienty a zdravotníky

Je plně modulární a škálovatelná webová platforma s responzivním designem, která umožňuje integrovat jakýkoliv modul, jako například modul Webového objednávání, nebo modul pro Zobrazování a sdílení pacientské dokumentace. Ověření uživatelů je nezávislou autorizační a autentifikační komponentou, která podporuje všechny bezpečné a obecně známé metody pro přihlášení uživatelů, jako například e-identita (NIA), MojeID, Identitní prostor datových schránek, nebo vlastní IDM řešení. Samozřejmé je dvoufaktorové ověření uživatelů při každé návštěvě portálu. Portál pacienta je navržen plně v souladu s nařízením GDPR a uživatelská data jsou nepřetržitě střežena před možným zneužitím. Uživatelé Portálu jsou o všech významných událostech informováni prostřednictvím notifikačního centra, Portál tak například připomene plánovanou návštěvu zdravotnického zařízení, obdržení důležité informace před operačním zákrokem nebo došlou dokumentaci pro registrujícího lékaře atp. Implementace portálu pacienta může být realizovaná v rámci jedné nemocnice, skupiny nemocnic nebo jako krajské řešení.

Dodavatelem Portálu pacienta je společnost Scalesoft.

Dodavatelem modulu webového objednávání pro Portál pacienta je společnost Reservatic s.r.o. .

FONS Integration Produktový list - FONS Integration Portál pacienta FONS Integration Referenční video - FONS Integration Portál pacienta

Mobilní aplikace pro pacienty

Telemedicína

FONS Integration

Integrační platforma

TransMISE (Krajské Komunikační Centrum)

MISE

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO