Jednoduše nahrazuje výměnu papírových informací
efektivní uživatelsky i systémově přívětivou elektronickou
komunikací.

FONS Integration

FONS Integration zahrnuje oblast integračních a komunikačních řešení a produktů pro integraci různých systémů do komplexních řešení výměny a sdílení informací jak v rámci zdravotnického zařízení, tak mezi poskytovateli zdravotní péče navzájem. Integrace umožňuje okamžitou dostupnost informací tam, kde jsou potřeba, odbourává duplicitní pořizování dat, snižuje chybovost. Rozvíjí autorizované a zabezpečené využití a sdílení elektronické zdravotnické dokumentace.

4000000

zabezpečených přenosů zdravotní dokumentace mezi ZZ ročně

-80 %

nákladů na sdílení zdravotnické dokumentace

Největší

počet nemocnic zapojených do eHealth sítě vrámci České Republiky

Portál pacienta

Je plně modulární a škálovatelná webová platforma s responzivním designem, která umožňuje integrovat jakýkoliv modul, jako například modul Webového objednávání, nebo modul pro Zobrazování a sdílení pacientské dokumentace. Ověření uživatelů je nezávislou autorizační a autentifikační komponentou, která podporuje všechny bezpečné a obecně známé metody pro přihlášení uživatelů, jako například e-identita (NIA), MojeID, Identitní prostor datových schránek, nebo vlastní IDM řešení. Samozřejmé je dvoufaktorové ověření uživatelů při každé návštěvě portálu. Portál pacienta je navržen plně v souladu s nařízením GDPR a uživatelská data jsou nepřetržitě střežena před možným zneužitím. Uživatelé Portálu jsou o všech významných událostech informováni prostřednictvím notifikačního centra, Portál tak například připomene plánovanou návštěvu zdravotnického zařízení, obdržení důležité informace před operačním zákrokem nebo došlou dokumentaci pro registrujícího lékaře atp. Implementace portálu pacienta může být realizovaná v rámci jedné nemocnice, skupiny nemocnic nebo jako krajské řešení.

Dodavatelem Portálu pacienta je společnost Scalesoft.

Dodavatelem modulu webového objednávání pro Portál pacienta je společnost Reservatic s.r.o. .

FONS Integration Produktový list - FONS Integration Portál pacienta FONS Integration Referenční video - FONS Integration Portál pacienta

Webdiář

Je internetová rezervační služba pro online objednávání lékařské péče přes internet. Umožňuje pacientům nebo jejich rodinným příslušníkům stejně jako jejich ošetřujícím lékařům naplánovat a objednat přes internet potřebná vyšetření přímo ve zdravotnických zařízeních napojených na rezervační systém. Rezervační systém může být jako služba provozován i v rámci kraje nebo řetězců zdravotnických zařízení. Službu webového objednávání zajišťuje firma Reservatic. Blíže viz: https://www.reservatic.com/ FONS Integration Produktový list - FONS Integration Webdiář

TransMISE (Krajské Komunikační Centrum)

Je určena pro online výměnu informací mezi zdravotnickou záchrannou službou a ostatními zdravotnickými zařízeními připojenými k systému prostřednictvím komunikačních uzlů. Poskytuje souhrnný a rychlý online náhled na urgentní zdravotní informace pacienta při zásahu v terénu, náhled na lékařské zprávy a elektronické předání protokolu z výjezdu do zdravotnického zařízení. Dispečinku zdravotní záchranné služby se rovněž nabízí přehledný realtime náhled na stav volných lůžek ve všech připojených ZZ v kraji. Kromě toho TransMISE ve spojení s portálem pacienta umožňuje nahlížení na sdílenou zdravotní dokumentaci praktickým lékařům a lékařům zapojených nemocnic v kraji. Jako další benefit je realizace přenosu tzv. Pacientského Souhrnu ve spojení s Národním kontaktním místem pro eHealth pro všechny zdravotní zařízení připojené k TransMISI (blíže viz https://www.nixzd.cz/). FONS Integration Popis komunikačního rozhraní (API) pro napojení na krajské eHealth TransMISE

MISE

Vytváří velmi bezpečné komunikační prostředí pro přenos zpráv v libovolném formátu (nejčastěji v datovém standardu DASTA) mezi připojenými účastníky (poskytovatelé zdravotních služeb – PZS). Tento přenos splňuje legislativní požadavky České republiky na ochranu citlivých dat. Služba má široké uplatnění při předávání laboratorních žádanek a výsledků, rentgenových nálezů, lékařských zpráv apod. mezi zdravotnickými zařízeními. MISE zajišťuje přenos zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci.

Integrační platforma

Určená pro realizaci integrace systémů uvnitř zdravotnického zařízení i pro integraci s externími systémy e-Health. Obsahuje moduly pro komunikaci, orchestraci, transformaci, integraci systémů připojených pomocí konektorů. Integrované vývojové prostředí je webová aplikace umožňující vývoj a testování integračních workflow. Integrační platforma podporuje všechny obecně používané standardy ve zdravotnictví a tedy DASTA, HL7, FHIR. Integrační platforma používá nejmodernější zabezpečovací technologie pro datové transakce mezi zapojenými systémy, kromě toho nabízí pokročilý monitorovací a auditovací systém pro splnění těch nejnáročnějších legislativních požadavků týkajících se zdravotnictví.

KAM DÁL?

Nevíte, která řada nebo produkt jsou vhodné právě pro vás?
Rozhodnout se můžete i na základě konkrétního Segmentu či typu Řešení.

NEBO