3. Multioborová konference

Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude „PARTNEREM“ na 3. Multioborové konferenci

10. – 11. 9. 2015 v pražském Clarion Congress Hotelu proběhne již 3. Multioborová konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která je pořádána pod záštitou České asociace sester. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


Vyjádření společnosti Stapro

Vyjádření společnosti Stapro k nově odvysílaným reportážím ohledně způsobu zpracování analýz pro Královehradecký holding:

Znovu bychom chtěli připomenout základní fakta, nyní již potvrzena i nezávislým auditem.

Dle již dříve zveřejněných informací znovu konstatujeme, že naše společnost pracovala na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu. K žádnému úniku nebo zneužití osobních dat nedošlo. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  Ústecká rehabilitační konference

Společnost STAPRO s. r. o. bude 29. 5. 2015 partnerem patnácté Ústecké rehabilitační konference

Letos bude hlavním tématem konference – bolesti zad z různých úhlů pohledu. Konferenci pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (Pokračování textu…)

Zobrazit více