Nový modul Automatické zakládání žádanek – FONS Openlims

V březnu 2021 byl zákazníkům FONS Openlims (FOL) nabídnut nový modul Automatického zakládání žádanek (AZŽ), který bez zásahu obsluhy provede příjem požadavků na vyšetření do laboratorního informačního systému. Pacientská data s požadavky a volitelně i s výsledky mohou být žadatelem (odběrová centra, školy, firmy, …) předána ve formě XML souborů (DASTA 4) nebo formalizovaného textového souboru *.csv, který je možno generovat přímo z tabulek Excel. Žádanky, které při odběru žadatel nezaložil do registru ISIN (v žádance neobsahují ID ISIN) mohou být samostatnou funkcí po jejich příjmu do FOL dávkově do ISIN založeny. 

Během tří měsíců rutinního používání se z tohoto modulu stal na řadě zakázek nezbytný pomocník pro zvládnutí obrovského množství žádanek na testy Covid (PCR, Antigeny, protilátky), které by pro laboratoře nebyly při manuálním zápisu kapacitně zvládnutelné. U největšího zpracovatele těchto vyšetření se podařilo zadat přes 200 tisíc žádanek za měsíc. To oproti ručnímu zápisu představuje úsporu monotónní práce cca 30ti pracovníků na příjmu. Dalším benefitem pro laboratoře je i minimalizace chyb obsluhy a přenesení odpovědnosti za poskytnutí správných údajů o pacientech na stranu objednatelů vyšetření. 

V průběhu prázdnin ÚZIS uvolnil dlouho očekávanou funkci pro ověření oprávněnosti antigenního nebo PCR testu. Funkce byla do modulu doplněna a umožňuje laboratoři snadno zjistit, zda požadavek na vyšetření bude uhrazen.

Spektrum požadavků není modulem omezeno pouze na vyšetření Covid, ale může být použito i pro zakládání žádanek běžných vyšetření, u nichž je možné provést jednoznačnou identifikaci materiálů. (Aktualizace: 1.9. bylo popsaným modulem v jedné soukromé laboratoři zapsáno 25tis. žádanek na PCR vyšetření.)