Stapro dokončuje úpravy pro SUKLem plánované opětovné zprovoznění centrálního uložiště eReceptů

V úzké spolupráci s řešiteli projektu na straně SUKL jsme dokončili realizaci a testování úprav nového datového rozhraní eReceptu verze 2.30. Naše klíčové FONS produkty FONS Enterprise a FONS Akord, ale také ostatní jako např. StaproMEDEA jsou připraveny na opětovné spuštění centrálního uložiště, které SUKL plánuje spustit ve dvou fázích – nejprve k 31.3. základní sadu služeb (založit/zrušit předpis, založit/zrušit výdej) a následně k 30.5.2016 i zbývající služby (opakovací Rp, založit/změnit/zrušit výpis) – některé služby však nebudou v novém rozhraní podporovány (příprava pro RLPO). Po spuštění ostrého provozu centrálního uložiště ověříme správné fungování eReceptů dvoutýdenním pilotním provozem vybraných nemocnic a následně dle fázování SUKL uvolníme novou verzi rozhraní eReceptu do všech aktualizací zmíněných nemocničních systémů k plošnému užívání.

Zobrazit více  


Albertinum Žamberk šetří čas i peníze díky novému systému

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk zlepšuje péči o pacienty díky pořízení nového systému, který umožňuje sestrám snazší objednávání léků a pacient má tak jistotu, že dostane ty správné. Systémy FONS Enterprise, WebŽádanky a Logistika umožňují managementu léčebného ústavu snadné sledování celého procesu a lepší plánování nákladů. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


Jaké jsou možnosti zvýšení efektivity činnosti operačních sálů v nemocnicích

Pacient si většinou ani neuvědomuje, jak složité a komplexní je zajištění chodu operačních sálů v nemocnicích. Především ve větších nemocnicích jsou často desítky samostatných operačních sálů a sály centrální. Vzhledem k povaze výkonů, řadě specialistů a odborníků, kteří se operace účastní a samozřejmě drahému vybavení, je provoz operačních sálů finančně velmi náročný a představuje denně několik set tisíc korun v přímých, provozních a mzdových nákladech. To je také jeden z důvodů, proč se tato oblast, respektive její zefektivnění, dostává v nemocnicích do hledáčku managementu. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  

Informace o pacientech už během výjezdu záchranné služby

Záchranáři v Ústeckém kraji mají k dispozici nový informační systém, který jim poskytne životně důležité informace o pacientech už během výjezdu. Nemocnice v Ústí nad Labem, Mostu, Teplicích a Chomutově, které spadají pod akciovou společnost Krajská zdravotní, se připojily k novému systému záchranné služby a poskytují v oprávněných případech náhled na informace o pacientech. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude partnerem na konferenci eHealth Day 2016

16. února 2016 proběhne v pražském IKEMu konference eHealth Day 2016, která je již více než dese let platformou pro výměnu názorů a zkušeností zainteresovaných subjektů v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií pro co nejefektivnější zajištění a podporu zdravotní péče. STAPRO na konferenci vystoupí s prezentací na téma „Ergonomie a synergie při využívání elektronické zdravotnické dokumentace“.

Zobrazit více