Certifikace Pacientského souhrnu – STAPRO jako 1. dodavatel NIS v ČR

 STAPRO jako první dodavatel NIS v České republice získalo certifikaci nejenom pro zasílání, ale také pro příjem pacientského souhrnu v rámci mezinárodní výměny zdravotnické dokumentace pacientů prostřednictvím národního bodu NCP, a to v Nemocnici Jihlava, p.o., v rámci projektu Vysočina.

 Díky sdílení zdravotnické dokumentace (pac. souhrnu) mezi zdravotnickými zařízeními dochází k efektivní léčbě pacienta v jiném zdravotnickém zařízení, a to jak našich občanů v různých zařízeních v rámci ČR a zahraničí, tak i zahraničních občanů v ČR. Lékař má tak okamžitě dostupné informace o pacientovi jako jsou léková anamnéza, anamnéza provedených operací, alergie a nežádoucí reakce a další rizikové faktory.  Včasná informovanost o těchto faktorech zvyšuje efektivitu léčby či může zachránit život pacienta.