Udělej video a vyhraj 100 000 Kč!

Pro firmu STAPRO s. r. o. chceme vyrobit motion grafiku, kde bude jasně a nápaditě zobrazeno, jak vzniklo nové firemní logo a dále firemní video, ve kterém se bude odrážet náš claim – informace v ceně života a nápaditě ukáže to, co firma dělá. Nechceme svazovat tvůrčího ducha, jsme otevřeni novým formám, možnostem zobrazení i nápadům. Je možné soutěžit v jedné nebo obou kategoriích a můžete zaslat i více videí. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


Pour Féliciter 2016

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2016 Vám za celý tým společnosti STAPRO přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na další společnou spolupráci.

PF-2016-cz

Zobrazit více  


Seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2016

14. 12. 2015 proběhne v Informačním a kongresovém centru Nemocnice na Homolce každoroční seminář Úhradové vyhlášky 2016, který se bude zabývat praktickými otázkami, souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2016. Na semináři vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Bližší informace naleznete na stránkách semináře.

Zobrazit více  


Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude partnerem na konferenci Kvalita zdravotní péče a akreditace

15. 10. 2015 proběhne v Hotelu Barceló v Praze již VI. Celostátní konference „Kvalita zdravotní péče a akreditace“, která je určena především pro management zdravotnických zařízení, manažery kvality a další pracovníky, kteří zodpovídají za zavádění a hodnocení systému řízení kvality a za kontinuální zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízení, pro zástupce zdravotních pojišťoven a zřizovatele zdravotnických zařízení. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


Společnost STAPRO s. r. o. bude partnerem a aktivně vystoupí na konferenci eHealth Day 2015 v Brně

Na Výstavišti v Brně v rámci veletrhu Medical Fair proběhne 22. 10. 2015 konference „eHealth Day 2015“, zaměřená především na řešení problémů množících se kolem aplikací eHealth v systému poskytování zdravotnických služeb v České republice, která má svým dílem přispět k efektivnějšímu řešení mnohdy zbytečně komplikovaných problémů kolem standardů, analýz, dlouhodobé strategie a realizovatelnosti jednotlivých technologických koncepcí tak, aby nedocházelo ke třenicím mezi pacienty, poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, aby nehrozilo zneužití citlivých osobních a medicínských dat, aby portál elektronického zdravotnictví sloužil státní správě, nemocnicím, pacientům a všem, kteří potřebují nabízené informace a služby. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


Společnost STAPRO s. r. o. bude partnerem na akci Celostátní setkání ředitelů nemocnice a zástupců ze sektoru zdravotnictví

3. 11. 2015 proběhne v Brně „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“. Jedná se o diskusi vedenou profesionálním moderátorem se zaměřením na tato témata: Úhradová vyhláška, Systém navyšování tarifních platů ve zdravotnictví, Nedostatek lékařů a zdravotních sester, Postgraduální vzdělávání lékařů, Reexport léků, Jak se bránit při žalobě na lékaře nebo nemocnici, Elektronizace zdravotnictví a Optimalizace nákladů a efektivita řízení nemocnic. Mezi nejčastější účastníky akce patří Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, Zástupci Grémia a majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ředitelé a zástupci nemocnic ČR. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


STAPRO, 25 let, kříž života a život bez papíru – co tyto věci spojuje?

IT společnost STAPRO s. r. o. s centrálou sídlící v Pardubicích, na začátku září oslaví 25 let na českém trhu. Při této příležitosti odhalí nový firemní design. S produkty společnosti se už setkal přímo či nepřímo každý z vás – vyrábí počítačový software pro nemocnice a laboratoře, a tím se snaží maximálně zvýšit elektronickou podporu procesů a eliminovat množství papírových dokumentů v nemocnicích. (Pokračování textu…)

Zobrazit více