STAPRO jako hlavní partner setkání gynekologů

Dne 12. -13. 11. 2022 se v Ostravici, hotelu Sepetná konalo X. Podzimní setkání gynekologů. Zúčastnilo se přes 180 účastníků z řad lékařů a sestřiček, kterým jsme měli možnost představit náš ambulantní systém FONS Galen.