Fons JK Group a.s.

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci,

po více jak 30 letech podnikání jsme se rozhodli vytvořit entitu „Fons JK Group a.s.“ a vložit do ní podíly ve společnostech (podle abecedy) BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o. Vytváříme tak silnou stabilní holdingovou strukturu, která bude v jednotlivých firmách zajišťovat kontinuitu a profesionalitu vykonávání vlastnických práv.

Správní rada, která bude holding strategicky řídit bude mít následujících 5 členů (podle abecedy) Vojtěch Jirsa, Zdeněk Jirsa, Milan Kudrna, Leoš Raibr, Šárka Vondrová (Kudrnová). Vstup zástupců další generace vlastníků do řídících struktur má za cíl stabilní a kontinuální rozvoj všech společností. Leoš Raibr byl jmenován předsedou správní rady tohoto holdingu.

Oba jsme přesvědčeni, že tato holdingová struktura zajistí profesionální vykonávání našich vlastnických práv a povede k dalšímu růstu a efektivnímu rozvoji společností tvořících holding.

Samostatné obchodní vystupování jednotlivých společností na trzích, kde podnikají, zůstává beze změn. Stejně tak zůstává nezměněno složení managementů jednotlivých firem.

Zdeněk Jirsa a Milan Kudrna
Fons JK Group a.s.

Zobrazit více  


Pacientský souhrn – historicky první realizace

Společnost STAPRO s. r. o. se může pochlubit dalším velkým úspěchem. Na poli zdravotnické informatiky proběhla letos v září historicky první realizace tzv. Pacientského souhrnu – ten slouží nejen ke sdílení zdravotnické dokumentace v rámci českého eHealth, ale take k přeshraniční výměně dokumentace prostřednictvím tzv. Národního kontaktního místa pro eHealth. (Pokračování textu…)

Zobrazit více  


ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2020

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2020. V rámci konference se zaměříme hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2020. Na konferenci budou účastníci dále seznámeni s aktuální finanční situací VZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2020, s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a dále pak s informací, na co je třeba se v nemocnicích zaměřit v souvislosti se zaváděním CZ DRG do praxe. Kromě toho si budou moci účastníci rovněž vyslechnout přednášku na téma nejčetnějších nálezů při revizích a kontrolách a přehled aktuálních právních problémů, se kterými se nemocnice v současné době setkávají.

Na konferenci vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Na závěr konference bude pro zájemce Z ŘAD ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ připravena prezentace manažerského informačního systému pro nemocnice (modelace úhrady, statistické přehledy, rozpočet výnosů na oddělení, controlling případů, sledování receptů, …)

Věříme, že odborný obsah naší tradiční konference, bude pro účastníky praktickým přínosem před začátkem dalšího kalendářního roku.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2020

Zobrazit více  19. ročník konference INMED

Konference INMED 2019, která proběhla letos netradičně v Hradci Králové v Tereziánském dvoře, je úspěšně za námi.
Kromě změny místa konání jsme zkusili i zbrusu nový koncept přednášek. Ve dvou dnech jsme účastníkům nabídli jak tradiční témata (Krajské zdravotnictví, Úhrady zdravotní péče, Právní pohled), tak také 2 workshopy: Controlling v oblasti DRG a vykazování poskytnuté péče, a eHealth, NIX-ZD a pacientský souhrn v praxi.
Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků.

Jaký byl tento ročník se dozvíte zde: https://www.youtube.com/watch?v=YZl366bVUuw

www.inmed.eu

Zobrazit více  
FONS Akord DIET nově umožnuje placení platební kartou

Dne 6. 11. 2018 jsme úspěšně zvládli certifikační řízení ve společnosti Global Payments Europe, s.r.o a získali certifikát umožňující napojení pokladního systému FOND Akord DIET na platební terminály pro on-line příjem plateb platebními kartami. Rozhraní společnosti Global Payments Europe, s.r.o ve svých platebních terminálech využívají např. Komerční banka, a.s. nebo Československá obchodní banka, a. s. (Pokračování textu…)

Zobrazit více