News

Modul Vakcinace výrazně šetří administrativu a ulehčuje práci i ve velkokapacitních vakcinačních centrech.

Produkt vznikl jako podpora evidence vakcinace proti COVID-19 v klinických systémech FONS Akord, FONS Enterprise a Stapro MEDEA a podstatně zjednodušuje práci zdravotníků při evidenci vakcinace. Modul pomáhá lépe zvládat situaci při očkování a výrazně ulehčuje administrativní práci zdravotníků. To dokazují i velmi kladné reference od našich zákazníků a z vakcinačních center, a to i těch velkokapacitních. STAPRO dodalo tento modul už do téměř 50 zdravotnických zařízení a jejich počet stále roste.

Modul umožňuje do klinického informačního systému načíst objednané pacienty z centrálního rezervačního systému Reservatic. Dále evidovat provedenou vakcinaci do dokumentace pacienta v klinickém systému a následně poslat tato data do centrálního registru Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Evidenci vakcinace je navíc možné svázat se zadáním provedeného výkonu a automatizovat tak v jednom kroku i vykázání očkování plátci péče.

Zobrazit více 


NIS VIP – 13. 5. 2021 /ONLINE

Seminář NIS VIP je určen především pro management nemocnic a zástupce krajského a městského zdravotnictví a představuje platformu pro sdílení a výměnu praktických informací, které se týkají především procesů ve zdravotnických zařízeních a komunikace mezi těmito zařízeními.

Zobrazit více 


Upgrady a školení Úhradové vyhlášky 2021

Instalace modulu Úhradová vyhláška 2021 ve FONS Reports proběhly již ve většině nemocnic. Letos byla každá jedna implementace náročnější o nezbytnou instalaci grouperu a pregrouperu 3.0. v.1. V rámci nasazení jsme u každého zákazníka vyplnili hodnoty referenčního období pro 1 ZP. Nad těmito hodnotami pak následně probíhá proškolení zaměstnanců oddělení výkaznictví a smluvních vztahů. Školení jsou z důvodu protipandemických opatření letos organizována výhradně on-line formou.

Zobrazit více 


fons_vakcinace-web-02

Modul Vakcinace a propojení s ISIN

Z celkem 50 zdravotnických zařízeních, které projevily zájem o modul Vakcinace a propojení s ISIN jich už více jak polovina objednala a stále přibývají další. V ostrém provozu je tento modul již v několika zdravotnických zařízeních. První ohlasy z praxe jsou velmi kladné. Modul podstatně šetří administrativní práci spojenou s evidencí vakcinace a celý proces urychluje.

Produkt vznikl jako podpora evidence vakcinace proti COVID v klinických systémech FONS Akord, FONS Enterprise a Stapro MEDEA. Umožňuje evidovat provedenou vakcinaci do formuláře v KIS a následně poslat tato data do centrálního registru ISIN. Evidenci vakcinace je možné svázat se zadáním provedeného výkonu a automatizovat tak vykázání plátci péče.

Formulář je vytvořen dle metodiky UZIS a obsahuje položky a číselníky, které odpovídají centrálnímu registru ISIN. Součástí řešení je i načtení seznamu objednaných pacientů z centrálního rezervačního systému, což podstatně zjednodušuje práci koncového uživatele při vyhledávání pacientů přicházejících k vakcinaci.

Zobrazit více 


Novoroční přání

Všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům děkujeme za přízeň v roce 2020 a budeme se těšit, že společně vykročíme i do roku 2021.

Přejeme Vám veselé Vánoce a pokojný nový rok a hlavně pevné zdraví!

Zobrazit více 


Objednávání – COVID

Náš produkt Portál pacienta a integrované rezervační systémy významně pomáhají efektivně objednávat pacienty na odběry COVID, a to s přímým propojením s diářem nemocničního informačního systému.
Nemocnice, kde je možné objednání využít jsou Jihočeské Nemocnice, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s, Oblastní Nemocnice Příbram, a.s., Nemocnice Ivančice, p.o..

Současně s tím v Moravskoslezském kraji připravujeme zapojení praktických lékařů do stávajícího portálu pro pacienty a zdravotníky, které umožní zobrazení nejen COVID výsledků, ale také elektronické zobrazení další dokumentace z připojených nemocničních zařízení včetně webového objednávání. Umožníme tak komunikovat s pacienty elektronicky.
Nemocnice, které jsou do portálu v Moravskoslezském kraji zapojeny jsou Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., Nemocnice Třinec, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o..

Zobrazit více 


Konference Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2021

Datum: 9. 12. 2020
Čas: 9:30 – 12:00 h

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2021. Z důvodu epidemiologické situace proběhne letos konference v online režimu.

Program a registrace budou k dispozici již brzy.

Zobrazit více 


Vítězství ve VZ – Nemocnice Kraje Vysočina

Zvítězili jsme ve veřejné zakázce „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina.“ Byly podepsány smlouvy s jednotlivými nemocnicemi Kraje, Nemocnicí Jihlava, p.o., Nemocnicí Třebíč, p.o., Nemocnicí Pelhřimov, p.o., Nemocnicí Nové Město na Moravě, p.o. a Nemocnicí Havlíčkův Brod, p.o., a obdrželi jsme výzvu k zahájení projektu.

Předmětem zakázky je dodat moderní nemocniční informační systém FONS Enterprise s důrazem na zvýšení efektivity (procesy na operačních sálech, připojení přístrojů) a kvality zdravotní péče.

Implementovat začneme v tomto roce v Nemocnici Jihlava, v roce 2021 bude zakázka realizována v Nemocnicích Nové Město a Třebíč. V Nemocnicích Havlíčkův Brod a Pelhřimov bude realizace probíhat v roce 2022.

Zobrazit více 


Fons JK Group a.s.

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci,

po více jak 30 letech podnikání jsme se rozhodli vytvořit entitu „Fons JK Group a.s.“ a vložit do ní podíly ve společnostech (podle abecedy) BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o. Vytváříme tak silnou stabilní holdingovou strukturu, která bude v jednotlivých firmách zajišťovat kontinuitu a profesionalitu vykonávání vlastnických práv.

Správní rada, která bude holding strategicky řídit bude mít následujících 5 členů (podle abecedy) Vojtěch Jirsa, Zdeněk Jirsa, Milan Kudrna, Leoš Raibr, Šárka Vondrová (Kudrnová). Vstup zástupců další generace vlastníků do řídících struktur má za cíl stabilní a kontinuální rozvoj všech společností. Leoš Raibr byl jmenován předsedou správní rady tohoto holdingu.

Oba jsme přesvědčeni, že tato holdingová struktura zajistí profesionální vykonávání našich vlastnických práv a povede k dalšímu růstu a efektivnímu rozvoji společností tvořících holding.

Samostatné obchodní vystupování jednotlivých společností na trzích, kde podnikají, zůstává beze změn. Stejně tak zůstává nezměněno složení managementů jednotlivých firem.

Zdeněk Jirsa a Milan Kudrna
Fons JK Group a.s.

Zobrazit více 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz