Nemocnice Havířov – rozjezd klinického informačního systému FONS Enterprise

Od 20. 5. 2024 pracovníci Nemocnice Havířov již rutinně využívají nový KIS FONS Enterprise, do kterého byl převeden kompletní klinický provoz z původního systému FONS Akord i s dalšími integracemi na systémy třetích stran.
Díky obětavé práci společného implementačního týmu a oceňovanému úsilí nemocnicí jmenovaných garantů a klíčových uživatelů je v těchto dnech spuštěný provoz s podporou více než dvaceti konzultantů STAPRO v nemocnici stabilní bez zásadních výpadků.

Zobrazit více  Krnovská nemocnice má v provozu unikátní systém na přepravu laboratorních vzorků TEMPUS600

Podíleli jsme se na implementaci unikátního systému na přepravu laboratorních vzorků – TEMPUS600, produktem firmy SAERSTED.

Produktové týmy FONS Openlims a FONS Akord rozvojem svých aplikací umožnily větší míru digitalizace a snížení podílu papírové dokumentace jinak nezbytné při přenosu vzorků z oddělení do laboratoře.

 Toto unikátní řešení zjednodušuje odeslání a příjem vzorků, které jsou automatizovaným systémem v řádu sekund přeneseny z oddělení do Centrální laboratoře pouze na základě elektronické žádanky. Ta je v Centrální laboratoři přijata přístrojem BL – 1200 a následně bezobslužně zpracována a spárována se vzorkem.

 Systém využívá inovativní řešení, které eliminuje nutnost využití transportních obalů.

 Za přítomnosti zástupců manegementu nemocnice, Moravskoslezského kraje a dodavatelů SAERSTED a STAPRO s. r. o.  byl systém úspěšně uveden do provozu 18. 4.2024.

Více zde https://www.szzkrnov.cz/aktuality/krnovska-nemocnice-ma-v-provozu-unikatni-system-na-prepravu-laboratornich-vzorku-tempus600-1

Zobrazit více  


FONS Enterprise v ONMB spuštěn!

V Oblastní nemocnici Mladá Boleslav jsme spustili pokročilý klinický informační systém FONS Enterprise (FE).

Začátkem dubna jsme systém začlenili do každodenního provozu nemocnice bez zásadních výpadků za účasti více jak třiceti našich konzultantů a implementačního týmu nemocnice.

Jejich mimořádné úsilí a celková příprava projektového týmu i zaměstnanců nemocnice vedly k úspěšné implementaci FE.

Doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH, zástupce ředitele nemocnice, osobně vyjádřil uznání a vděk celému projektovému týmu za jejich vynikající práci. Zpětná vazba od vedení nemocnice a zdravotníků je jednoznačně pozitivní, což nás motivuje k dalším krokům.

Za dodavatele velmi oceňujeme přístup pana docenta MUDr. Dudry a pana Zápotockého, kteří objektivně směřovali společné kroky k nalezení fundamentálně funkčního nastavení nového klinického systému v prostředí ONMB.

Co bude dál? Spolupráce k digitalizaci ONMB: výzva a závazek, na které se těšíme.

Zobrazit více  


Digitalizace Nemocnice Jindřichův Hradec

Česká televize odvysílala reportáž z Jindřichohradecké nemocnice, kde používají náš systém na jednotce intenzivní péče. Lékaři tak nemusejí informace o pacientovi vypisovat ručně, ale vše automaticky zaznamenává systém. Nemocnice Jindřichův Hradec je díky tomuto systému inspirací pro ostatní nemocnice.

Reportáž shlédnete v čase 12:45.

22. února – Události v regionech (jih a západ) | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zobrazit více  


Certifikace – FE Open Alfa

Gratulujeme zástupcům Fakultní Thomayerovy nemocnice, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Ivančice k úspěšnému absolvování certifikovaného školení FONS Enterprise Open Alfa.
FONS Enterprise Open, jež je součástí FONS Enterprise Masters Academy, poskytne zákazníkovi možnost stát se plně kompetentním certifikovaným správcem svého klinického informačního systému FONS Enterprise, a může tak být více nezávislý na servisu a podpoře KIS FE.


Více informací o certifikaci FE Open naleznete ZDE.

Zobrazit více  Úspěšná certifikace FONS Enterprise dle MDR

Na konci roku jsme úspěšně prošli náročnou certifikací zdravotnického prostředku třídy IIb podle nařízení MDR. 

STAPRO se tak stává jedním z prvních poskytovatelů klinických informačních systémů ve střední Evropě, který dosáhl tohoto vysokého standardu. Věříme, že splnění přísných požadavků MDR upevní důvěru ve STAPRO mezi zákazníky a partnery. Certifikace vyžaduje nejen splnění současných standardů, ale také podporuje kontinuální vylepšování a inovace, které nám otvírají cestu k dalším pokrokovým řešením.

Naše vlajková loď v klinických informačních systémech FONS Enterprise má tak zbrusu nově certifikát EU systému managementu kvality. Věříme, že tento významný úspěch pozitivně ovlivní kvalitu poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče.

Je to pro nás obrovská radost, ale i závazek do budoucna.

Zobrazit více  PF

Všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům přejeme krásné Vánoce, děkujeme za přízeň v roce 2023 a budeme se těšit, že společně vykročíme i do roku 2024, do kterého přejeme jen to nejlepší!

Zobrazit více