PF 2022

Vážení zákazníci, partneři, přátelé,

dovolte nám popřát krásné Vánoce, především pevné zdraví, spoustu trpělivosti a hodně sil v této nelehké době.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku.

STAPRO s. r. o.

Zobrazit více  


Nový modul Automatické zakládání žádanek – FONS Openlims

V březnu 2021 byl zákazníkům FONS Openlims (FOL) nabídnut nový modul Automatického zakládání žádanek (AZŽ), který bez zásahu obsluhy provede příjem požadavků na vyšetření do laboratorního informačního systému. Pacientská data s požadavky a volitelně i s výsledky mohou být žadatelem (odběrová centra, školy, firmy, …) předána ve formě XML souborů (DASTA 4) nebo formalizovaného textového souboru *.csv, který je možno generovat přímo z tabulek Excel. Žádanky, které při odběru žadatel nezaložil do registru ISIN (v žádance neobsahují ID ISIN) mohou být samostatnou funkcí po jejich příjmu do FOL dávkově do ISIN založeny. 

Během tří měsíců rutinního používání se z tohoto modulu stal na řadě zakázek nezbytný pomocník pro zvládnutí obrovského množství žádanek na testy Covid (PCR, Antigeny, protilátky), které by pro laboratoře nebyly při manuálním zápisu kapacitně zvládnutelné. U největšího zpracovatele těchto vyšetření se podařilo zadat přes 200 tisíc žádanek za měsíc. To oproti ručnímu zápisu představuje úsporu monotónní práce cca 30ti pracovníků na příjmu. Dalším benefitem pro laboratoře je i minimalizace chyb obsluhy a přenesení odpovědnosti za poskytnutí správných údajů o pacientech na stranu objednatelů vyšetření. 

V průběhu prázdnin ÚZIS uvolnil dlouho očekávanou funkci pro ověření oprávněnosti antigenního nebo PCR testu. Funkce byla do modulu doplněna a umožňuje laboratoři snadno zjistit, zda požadavek na vyšetření bude uhrazen.

Spektrum požadavků není modulem omezeno pouze na vyšetření Covid, ale může být použito i pro zakládání žádanek běžných vyšetření, u nichž je možné provést jednoznačnou identifikaci materiálů. (Aktualizace: 1.9. bylo popsaným modulem v jedné soukromé laboratoři zapsáno 25tis. žádanek na PCR vyšetření.) 

Zobrazit více  


Kompenzační vyhláška

V manažerském systému FONS Reports finišují programátorské práce na vytvoření modulu kompenzační vyhlášky, která vyšla k 30. červnu. Nasazovat se bude u zákazníků v průběhu srpna.

K 30. 6. vyšla ve sbírce zákonů Vyhláška 242/2021 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, tzv. kompenzační vyhláška, jejímž úkolem je zmírnit a zohlednit dopady pandemie COVID-19.


Vyšla opět v plném znění úhradové vyhlášky v rozsahu 168 stran. Její účinnost je stanovená od 1. 7. 2021 a stejně jako minulý rok deklarovaly pojišťovny, že péče poskytnutá v r. 2021 bude vyhodnocená podle obou vyhlášek a vypořádána podle výpočtu příznivějšího pro zdravotnické zařízení.

Zobrazit více  


Modul Informace z ISIN

Pro jednodušší získávání informací o pacientech v souvislosti s COVID-19 aktuálně vzniká do klinických systémů FONS Enterprise, FONS Akord a Stapro Medea nový modul Informace z ISIN.

Lékaři a sestře poskytne o ošetřovaném pacientovi aktuální záznamy z registru ISIN o:

  • vakcinaci,
  • testech,
  • prodělané nemoci,
  • vystavených lékových žádankách

Navíc bude možné si pro pacienta  vytisknout certifikát o vakcinaci a testech.

Všechny tyto informace budou v klinickém systému dostupné pomocí volání webové služby, která z ISIN stáhne aktuální informace o daném pacientovi.

Lze využít na recepci nemocnice nebo například na příjmových odděleních, ambulancích.

Zobrazit více  


Webinář – Update modulu Úhradová vyhláška 2021

Na základě uživatelských ohlasů a požadavků z instalací a školení modulu Úhradová vyhláška 2021 v manažerském systému FONS Reports jsme připravili update tohoto modulu.

V rámci updatu mohou uživatelé získat informace například o:

– zpřesnění odhadu úhrad

– zohlednění nových léčivých přípravků a zdravotních výkonů v souvislosti s Covid19

– promítnutí činnosti vakcinačních center do úhrad apod.

K uvedené problematice pořádáme pro naše zákazníky webinář ve čtvrtek 3. 6. 2021 v 10.00 hod a ve 13.00 hod.

V případě zájmu o webinář neváhejte kontaktovat Ing. Věru Kovářovou na adrese kovarova@stapro.cz

Zobrazit více  


NIS VIP /ONLINE

Seminář NIS VIP je určen především pro management nemocnic a zástupce krajského a městského zdravotnictví a představuje platformu pro sdílení

a výměnu praktických informací, které se týkají především procesů ve zdravotnických zařízeních a komunikace mezi těmito zařízeními.

Zobrazit více  


Dotykové obrazovky, mobilní čtečky či terminály jako nezbytná součást nemocničního stravování.


Moderní technologie v současné době přispívají také k příjemnějšímu stravování pacientů i zaměstnanců. Díky nim jsou tak zásadním způsobem snížené náklady a zvýšená rychlost celého procesu stravování (od skladové evidence až po konečné hodnocení stravy strávníky). Reálným příkladem toho je náš nemocniční stravovací systém FONS Akord DIET, který zajišťuje pomocí moderních technologií komplexní řízení celého stravovacího provozu ve zdravotnických zařízení, a to od těch malých až po velké a fakultní.

V rámci stravovacího systému FONS Akord DIET se tak můžete setkat například s využitím mobilních čteček pro vedení skladové evidence, dále s dotykovými obrazovkami pro objednávky i rychlý prodej doplňkového sortimentu či s grafickými výdejními terminály pro hladký výdej stravy. Nezbytnou součástí jsou platební terminály a také možnost konečného zhodnocení zaměstnaneckého stravování v samostatné aplikaci nebo v rámci webové objednávky stravy.

STAPRO má aktuálně téměř 40 zakázek tohoto stravovacího systému a na další se připravuje. Veškeré informace ohledně stravovacího systému naleznete v našem produktovém listě: https://www.stapro.cz/wp-content/uploads/FONS_Akord_Diet.pdf

Zobrazit více