Psychiatrická léčebna Červený Dvůr se stala prvním zařízením, které funguje na principech bezpapírové nemocnice

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr na Českokrumlovsku nově funguje na principu bezpapírové nemocnice. To znamená, že papírová dokumentace byla nahrazena dokumenty v elektronické formě. Ty jsou opatřeny elektronickým podpisem a je zajištěna jejich archivace v souladu s legislativou. Proto takovou dokumentaci není nutné tisknout a má stejnou legislativní platnost jako papírová s podpisem ošetřujícího lékaře.
V současné době využívají některé nemocnice elektronický podpis především pro vedení eReceptu a Spisové služby. Pacientům umožní vyzvednout lék v jakékoli lékárně, rychleji je odbaví a zajistí zdvojenou kontrolu při výdeji medikamentů. Pro nemocnice může znamenat i zvýšení výnosů v lékárně a zlepšení podmínek při vykázání péče. Pro lékárny je výhodou především zefektivnění a zrychlení práce. Pro pacienty to znamená zvýšení bezpečí při kontrole receptu.
Vyplatí se tedy zavedení elektronické dokumentace? Podle většiny nemocnic, která alespoň část agendy elektronické dokumentace využívá, ano. Především z důvodů sjednocení zdravotnické dokumentace a lepšího zvládnutí akreditací pro podávání léků.