eRecept kalkulačka

Spočítejte si, jaký by mohl být přínos pro Vaše zdravotnické zařízení při používání eReceptu

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“1″]

Pokud nevíte nebo hledáte způsob, jak zvýšit výtěžnost, podívejte se na naše lokální řešení systému elektronické preskripce mezi klinickými pracovišti a lékárnou.

Pozn.: Dle vyhlášky má zdravotnické zařízení nárok na navýšení ročního limitu preskripce o 5 % (v přepočtu na 1 ošetřeného pojištěnce) při více než 50 % e-preskripci. Kalkulace je platná, pokud bude v ambulantní specializované péči ošetřen v roce 2015 stejný počet pojištěnců jako v roce 2013. Při nárůstu počtu ošetřených pojištěnců je zisk úměrně navýšen, resp. při poklesu počtu ošetřených pojištěnců je zisk úměrně snížen.

eRecept jako součást konceptu pro podporu elektronické preskripce, slouží k vytváření elektronických receptů pro centrální uložiště SUKL. Tento produkt je rozšířením existujícího modulu pro recepty v klinické části nemocničního systému o elektronické podepisování a komunikaci mezi recepty a centrálním uložištěm.

Pro uživatele je způsob používání receptů téměř stejný jako doposud – lékař běžným způsobem sestaví recept v NIS. V případě souhlasu pacienta s vydáním elektronického receptu lékař recept po dokončení (uzavření) preskripce elektronicky podepíše a systém zajistí jeho odeslání do centrálního uložiště SUKL. Lékař pacientovi vytiskne papírový „Opis receptu“, který obsahuje i elektronické identifikační znaky kódované čárovým kódem z centrálního úložiště SUKL. Takový recept je pak možno vyzvednout v libovolné lékárně podporující eRecept.

Z prostředí klinického systému je na základě uchovávání elektronických identifikačních znaků možno zjistit, které léčivé přípravky pacient skutečně na eRecept vyzvedl z lékárny. Jednou z legislativních podmínek je použití zaručeného elektronického podpisu. Všechny funkce eReceptu splňují požadavky legislativní normy.

Pomocí naší kalkulačky si můžete spočítat, jaký může být přínos pro Vaše zdravotnické zařízení při používání eReceptu.