Budoucností je elektronické zdravotnictví

V krásné jihočeské krajině, na okraji chráněné oblasti Blanského lesa a jen 11 kilometrů od Českého Krumlova se na okraji obce Chvalšiny nachází Psychiatrická léčebna Červený Dvůr. Romantický ráz léčebny, která se specializuje na léčbu závislostí, podtrhuje zámecký park a budovy, které jsou semknuté a tvoří rozlehlý dvůr. Historické jádro stavby tvoří zámek s myslivnou a altánem, který vznikl v roce 1672 a později byl několikrát stavebně upravován a dostavován. Park vznikl barokní úpravou obory, o které se zmiňují plány již z roku 1754, a později přeměněn v jedinečný Anglický park. Léčebna Červený Dvůr se zaměřuje na střednědobou ústavní léčbu závislosti na návykových látkách a patologického hráčství. I přes nevelkou kapacitu má léčebna celorepublikovou působnost a ročně absolvuje terapeutický program v léčebně kolem 750 pacientů.
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr se stala prvním zdravotnickým zařízením, které funguje na principech bezpapírové nemocnice. Od té doby nejezdí navštívit nemocnici jen úspěšně vyléčení pacienti, ale i řada kolegů z ostatních nemocnic, aby se přesvědčili, že bezpapírová nemocnice funguje a dozvěděli se i jak.

CO JE BEZPAPÍROVÁ NEMOCNICE?
Jedná se o zařízení, ve kterém je papírová dokumentace nahrazena dokumenty v elektronické formě. Dokumenty jsou opatřeny elektronickým „ověřeným“ podpisem a je zajištěna jejich archivace v souladu s legislativními požadavky. Proto takovou dokumentaci není nutné tisknout a má stejnou legislativní platnost jako papírová dokumentace s podpisem ošetřujícího lékaře.

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY?
V současné době využívají některé nemocnice elektronický podpis především pro vedení eReceptu a Spisové služby. eRecept je vhodný jak pro pacienta, tak pro zdravotnická zařízení a lékárny. Pacientům umožní vyzvednout lék v jakékoli lékárně, umožňuje rychleji pacienty v lékárně odbavit a zajišťuje zdvojenou kontrolu při výdeji léků. Pro nemocnice může znamenat i zvýšení výnosu v lékárně a zlepšení podmínek při vykázání péče. Pro lékárny je výhodou především z hlediska zefektivnění a zrychlení práce. Pro pacienty to znamená zvýšení bezpečí při kontrole receptu.
Elektronicky podepsanou a v souladu s legislativou vedenou a archivovanou dokumentaci vytvořenou v počítačových programech není pak třeba duplicitně tisknout a ručně podepisovat. Celý dokumentační proces je možné vést elektronicky – od vzniku každého dokumentu, přes uchovávání v bezpečných elektronických archivech, až po finální skartaci v rámci skartačního řízení. V České republice již existuje přibližně 10 nemocnic, které zdravotnickou dokumentaci nebo aplikace, které vyžadují elektronický podpis, používají. Ovšem žádná z nich tyto aplikace nevyužívá tak komplexně jako Červený Dvůr. Ten již můžeme označit za bezpapírovou nemocnici.

Velmi podstatnou výhodou je i úspora nákladů, kterou zavedení elektronické dokumentace přináší. Nejde přitom jen o přímé náklady na tisk a s tím spojený servis. Vyplatí se tedy zavedení elektronické dokumentace? Většina nemocnic, která alespoň část agendy elektronické dokumentace využívá, tvrdí, že ano. Především z důvodů sjednocení zdravotnické dokumentace a lepšího zvládnutí akreditací.