Upgrady a školení Úhradové vyhlášky 2021

Instalace modulu Úhradová vyhláška 2021 ve FONS Reports proběhly již ve většině nemocnic. Letos byla každá jedna implementace náročnější o nezbytnou instalaci grouperu a pregrouperu 3.0. v.1. V rámci nasazení jsme u každého zákazníka vyplnili hodnoty referenčního období pro 1 ZP. Nad těmito hodnotami pak následně probíhá proškolení zaměstnanců oddělení výkaznictví a smluvních vztahů. Školení jsou z důvodu protipandemických opatření letos organizována výhradně on-line formou.