Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2024

Web

Konferenci Úhrady zdravotní péče v nemocnicích máme úspěšně za sebou. Na 260 účastníků je číslo, které poukazuje na to, že se konference těší velké přízně a my jsme rádi, že jsme mohli účastníkům nabídnout zajímavý a pestrý program. Bylo tak možné si poslechnout přínosné prezentace od renomovaných přednášejících, kteří se věnovali praktickým otázkám souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2024 a souvisejícími změnami ve zdravotnické legislativě.  Chtěli bychom velice poděkovat všem přednášejícím za jejich kvalitní a odborné vystoupení a všem účastníkům za jejich aktivní zapojení a příspěvky. Bez vás by konference nebyla tak úspěšná a zajímavá.