ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2020

Stejně jako v předchozích letech připravujeme pro naše klienty konferenci, která se bude zabývat praktickými otázkami souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2020. V rámci konference se zaměříme hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2020. Na konferenci budou účastníci dále seznámeni s aktuální finanční situací VZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2020, s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a dále pak s informací, na co je třeba se v nemocnicích zaměřit v souvislosti se zaváděním CZ DRG do praxe. Kromě toho si budou moci účastníci rovněž vyslechnout přednášku na téma nejčetnějších nálezů při revizích a kontrolách a přehled aktuálních právních problémů, se kterými se nemocnice v současné době setkávají.

Na konferenci vystoupí erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Na závěr konference bude pro zájemce Z ŘAD ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ připravena prezentace manažerského informačního systému pro nemocnice (modelace úhrady, statistické přehledy, rozpočet výnosů na oddělení, controlling případů, sledování receptů, …)

Věříme, že odborný obsah naší tradiční konference, bude pro účastníky praktickým přínosem před začátkem dalšího kalendářního roku.

Stránky konference naleznete na adrese www.stapro.cz/uzp2020