Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

12. 12. 2017 se v Informační­m a kongresovém centru Nemocnice Na Homolce uskuteční­ každoroční­ seminář Úhrady zdravotní­ péče v nemocnicích v roce 2018, na kterém vystoupí erudovaní­ odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvní­ch vztahů se zdravotní­mi pojišťovnami.