STAPRO s. r. o. má nové DIČ!

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně daňového identifikačního čísla pro účely daně z přidané hodnoty obchodní korporace STAPRO s. r. o. se sídlem Pernštýnské náměstí č.51, 530 02 Pardubice.
K 31. 12. 2017 byla zrušena registrace společnosti STAPRO s. r. o. k dani z přidané hodnoty jako individuálního plátce se stávajícím daňovým identifikačním číslem.

Od 1. 1. 2018 se společnost STAPRO s. r. o. stala členem skupiny vymezené ustanovením §5a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a tato skupina bude registrována k dani z přidané hodnoty pod daňovým identifikačním číslem CZ699004728.
Všechny daňové doklady na plnění uskutečněná pro STAPRO s. r. o., která budou mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2018 tak, prosíme, vystavujte jako doposud, ale nově již s daňovým identifikačním číslem skupiny, tj. CZ699004728.