STAPRO jako GENERÁLNÍ PARTNER konference Kvalita zdravotní péče a akreditace

21. září proběhne v Praze, Hotelu Occidental, již X. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace, jejíž jsme Generální partnerem.
Hlavními tématy konference jsou:

  • Řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
  • Vedení zdravotnické dokumentace, změny v legislativě
  • Personální řízení, změny v legislativě

Za STAPRO na akci vystoupí MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA s prezentací na téma Právní odpovědnost při vedení zdravotnické dokumentace.