STAPRO generálním partnerem na konferenci „Kvalita zdravotní péče a akreditace“

20. 9. 2016 proběhne v Hotelu Barceló již VII. ročník celostátní konference, která je určena pro management zdravotnických zařízení, lékaře, NLZP, manažery kvality a další pracovníky zodpovídající za řízení a hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, pro zástupce zdravotních pojišťoven, zřizovatele zařízení a další. Hlavními tématy akce jsou Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, Personální řízení, vzdělávání zaměstnanců. Za STAPRO se svou prezentací vystoupí MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.

Stránky konference.