STAPRO, 25 let, kříž života a život bez papíru – co tyto věci spojuje?

IT společnost STAPRO s. r. o. s centrálou sídlící v Pardubicích, na začátku září oslaví 25 let na českém trhu. Při této příležitosti odhalí nový firemní design. S produkty společnosti se už setkal přímo či nepřímo každý z vás – vyrábí počítačový software pro nemocnice a laboratoře, a tím se snaží maximálně zvýšit elektronickou podporu procesů a eliminovat množství papírových dokumentů v nemocnicích.

„Nový korporátní vzhled a webové stránky přizpůsobujeme nejen moderním trendům v IT, ale také spojení se zdravotnictvím. To se projevuje především v logu společnosti, které v základu vychází z kříže života, tento kříž dále dělíme na šest našich hlavních produktů. Vše představíme 16. 9. 2015 při příležitosti oslav 25. výročí založení společnosti STAPRO s.r.o.“

uvádí ředitel společnosti Ing. Leoš Raibr. Více představí také 13. a 14. 10. 2015 na konferenci INMED, kterou společnost Stapro spoluorganizuje pro zástupce managementu nemocnic, přední pracovníky zdravotních pojišťoven či Ministerstva zdravotnictví.

Na poli IT ve zdravotnictví patří STAPRO mezi největší dodavatele softwaru v České republice i střední a východní Evropě a s jejich produkty se můžete setkat téměř v každé nemocnici u nás. V dnešní moderní době bereme software a PC v nemocnicích jako samozřejmost. Pokud jste byli v nemocnici například na rentgenu, nemusíte už na snímky čekat a nosit je ke svému ošetřujícímu lékaři, který je založí do Vaší papírové karty. Dnes už vše může fungovat bezpapírově. Lékaři okamžitě vidí, zda jste na něco alergičtí, zda jste prodělali nějakou operaci, s čím se léčíte atd. To zajišťuje maximální bezpečí pacienta a lékařům maximální dostupnost rozsahu informací pro fundovaná rozhodnutí o způsobu komplexní léčby. Vytvoření a údržba takových softwarů podléhá nejen moderním požadavkům lékařů, ale také přísným bezpečnostním legislativním podmínkám.