Stapří elektronický podpis

Chceme jít příkladem i svým zákazníkům, a protože razíme „bezpapírovou“ politiku, chceme i ve firmě tisknout co nejméně papírů a zjednodušit tak firemní administraci. Proto zřizujeme i pro své zaměstnance elektronický podpis. Ten bude sloužit zejména pro citlivé vnitrofiremní dokumenty a dokumentace sdílené s obchodními partnery a zákazníky. S elektronickým podpisem tak nemusíme tisknout dokumenty, u kterých bylo dříve nutné stvrdit závaznost dokumentu vlastnoručním podpisem. Záměrem tohoto projektu je zajistit důvěrnost a důvěryhodnost elektronických dokumentů obsahujících citlivé údaje.