Společnost Stapro s. r. o. se k 28. 12. 2015 stala 100% vlastníkem společnosti Tersinida a. s.

Společnost Stapro s.r.o. se k 28. 12. 2015 stala 100% vlastníkem společnosti Tersinida a.s., která je dodavatelem unikátního softwarového řešení IS Galen pro ambulantní segment lékařské péče.
IS Galen je moderní efektivní řešení založené na otevřené a flexibilní cloud platformě Microsoft Azure, přináší nebývalou ekonomickou i uživatelskou efektivitu. IS Galen se zařadí do produktové rodiny FONS. Věříme, že hlubší integrace a efektivnější komunikace IS Galen s produkty rodiny FONS a s dalšími produkty společnosti Stapro, významně posune efektivní sdílení zdravotnických informací k prospěchu pacientů i všech poskytovatelů zdravotní péče. Akvizice softwaru pro ambulantní sféru je dalším krokem společnosti Stapro k naplnění strategie být komplexním poskytovatelem zdravotnické informatiky v regionu Střední a Východní Evropy.

Společnost Tersinida a.s. bude včleněna do společnosti Stapro během léta 2016, do té doby Tersinida a.s. zůstává na trhu jako doposud. Veškeré smluvní vztahy se zákazníky firmy Tersinida a.s zůstávají beze změny. Předsedou představenstva společnosti je Ing. Leoš Raibr. Výše uvedená dohoda umožní koncentraci a synergické využití odborné kapacity obou týmů pro další rozvoj funkčně a technologicky moderních a vyspělých řešení v oblasti zdravotnické informatiky, a tím i lepší uspokojování náročných potřeb uživatelů informačních systémů ve zdravotnictví.

Očekávané přínosy pro uživatele produktu IS Galen:

  • Získání stabilního zázemí největší firmy specializované na informatiku ve zdravotnictví na českém a slovenském trhu
  • Kontinuální podpora a rozvoj stávajícího řešení IS Galen
  • Vyšší integrace s nemocničními informačními systémy z řad FONS Akord a FONS Enterprise a ostatními produkty společnosti Stapro

Podpora zákazníků využívajících uvedené produkty bude i nadále zajištěna specialisty týmu IS Galen. Telefonní čísla a ostatní kontakty na pracovníky Tersinida a.s. zůstávají v platnosti. O případných změnách Vás budeme včas  informovat.

 

Vážení přátelé,
věřím, že spojení odborných sil a dlouholetých zkušeností obou společností bude přínosem pro všechny nové i stávající zákazníky firmy STAPRO.

Děkuji Vám za dosavadní přízeň a důvěru. Těším se na úspěšnou spolupráci i nadále.

 

S pozdravem
Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti Stapro s. r. o.
předseda představenstva Tersinida a.s.