Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude partnerem na konferenci „ICT ve zdravotnictví 2016“

21. září 2016 proběhne v Malostranském paláci již 10. odborná konference a výstava o elektronickém zdravotnictví, informačních komunikačních technologií jako nástrojích pro efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdravotního stavu a minimalizaci zdravotních hendikepů pacienta. Hlavními tématy akce jsou Efektivní eHealth, Elektronické registry, databáze, Elektronické zdravotnictví, standardy, Zdravotnictví a informační spolehlivost a další. Za STAPRO na konferenci vystoupí MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. s prezentací „Práce s dokumentací přímo u lůžka pacienta – aneb NIS v dotykovém zařízení“.

Stránky konference