Společnost STAPRO s. r. o. aktivně vystoupí a bude partnerem na konferenci eHealth Day 2016

16. února 2016 proběhne v pražském IKEMu konference eHealth Day 2016, která je již více než dese let platformou pro výměnu názorů a zkušeností zainteresovaných subjektů v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií pro co nejefektivnější zajištění a podporu zdravotní péče. STAPRO na konferenci vystoupí s prezentací na téma „Ergonomie a synergie při využívání elektronické zdravotnické dokumentace“.