Vážení zákazníci,
zveme Vás na každoroční Setkání uživatelů výkaznictví a FONS Report společnosti STAPRO s. r. o.
Setkání se uskuteční v Hotelu Svratka. Informace o termínu a programu naleznete níže.
Téma:

Setkání uživatelů výkaznictví a FONS Reports

Termín: 22. – 23. září 2021
Příjezd účastníků: 22. září 2021 od 10:00 do 11:45 hodin
Místo setkání: Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, Svratka http://www.hotel-svratka.cz
Cena: Pro účastníky s uzavřenou smlouvou na servisní podporu a údržbu KIS STAPRO je účastnický poplatek zahrnut v ceně smlouvy dle sjednaného počtu účastníků.

Pro ostatní pracoviště je cena 4 990 Kč bez DPH. Účastnický poplatek nezahrnuje úhradu ubytování. Stravování je zahrnuto v ceně účastnického poplatku.

Ubytování: Ubytování v hotelovém pokoji se snídaní za 800 Kč s DPH za osobu
a noc.
(v dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích).
Ubytování v hotelovém pokoji při obsazení jednou osobou 1 160 Kč.
Stravování: Večeře je společná formou rautu, oběd výběrem z menu.
Ubytování bude hrazeno na místě v recepci hotelu, úhrada platební kartou je možná. Případný účastnický poplatek bude fakturován.
Doprava: Vlastní, parkoviště je přímo u hotelu.
Přihláška: Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. září 2021 prostřednictvím registračního formuláře na FONS Portal. (Registrace).
Pokud nemáte založen účet na portále (https://www.fonsportal.cz/), můžete o zřízení účtu požádat <<<zde>>>
Registrace: <<<zde>>>
Kontakt: Na setkání s Vámi se těší:

Programový garant: Ing. Pavel Nepovím

Organizační garant: Ilona Pešková

STAPRO s.r.o., Pernštýnské nám. 51, 532 02 Pardubice

telefon: +420 467 003 333, + 420 737 225 538

e-mail: peskova@stapro.cz,

Program:

Středa 22. 09. 2021

Oběd

12:00 – 13:00 hod.

Zahájení 13:00 h.

Úvod organizační informace.
Společný odborný program, FONS Reports a Výkaznictví:

13:10 – 14:00 h.

 1. První zkušenosti s CZ-DRG v reálném provozu – L. Dvořáček
 2. Aktuality z oblasti vyúčtování a úhrad zdravotní péče – M. Ambrožová

14:00 – 14:30 h.

Přestávka
Rozdělení do sekcí KIS a MIS:

Sekce KIS – Výkaznictví:

14:30 – 16:00 h.

 • Podpora centrové péče ve Výkaznictví FONS Enterprise.
 • Specifika a zkušenosti s CZ-DRG – nové nástroje podpory kodérů
 • Integrace Výkaznictví se souvisejícími systémy
 • Vykazování ORPHA kódů
 • ePoukaz

Sekce MIS – FONS Reports:

14:30 – 16:00 h.

 • Rozpočet úhrad – nová koncepce reportů a vazba na EIS
 • Controlling DRG a vazba na Rozpočet úhrad
 • FR Manager – nástroj pro denní souhrny

Čtvrtek 23. 09. 2021

09:30 – 12:00 h.

Oddělený program pro uživatele KIS a MIS:

FONS Enterprise:

 • Detailní novinky v produktu FONS Enterprise
 • Individuální konzultace
přednášející: L. Kovář, S. Havránková, V. Kašpar, I. Štrbová, T. Zeman

FONS Akord:

 • Detailní novinky v produktu FONS AKORD
 • Individuální konzultace
přednášející: L. Pastyrniaková, M. Cahelová

FONS Reports:

 • Individuální konzultace
Závěr setkání.

Změny v programu vyhrazeny.

Děkujeme za Vaši účast.