Seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018

Dne 12. 12. 2017 se v Kongresovém a informačním centru Nemocnice Na Homolce uskutečnil tradiční seminář Úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2018 pořádaný naší společností. V loňském roce se semináře účastnilo na 220 zákazníků a partnerů. Po krátkém přivítání paní Ing. Věrou Kovářovou následoval odborný blok prezentací. Zazněly zde velice zajímavé přednášky, mezi které lze určitě řadit prezentaci Úhradová vyhláška pro rok 2018 od paní RNDr. Marcely Ambrožové, Změny v SZV k 1. 1. 2018 pana MUDr. Petra Pokorného, dále byli účastníci seznámeni s aktuální finanční situací VZP a SZP panem Ing. Jiřím Mrázkem, MBA, stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2018 nás provedl pan Ing. Michal Čarvaš, MBA, vývoj projektu DRG restart nám představil pan Ing. Jan Linda a s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů a právní problematikou nás provedl pan JUDr. Karel Hlaváček.

Věříme, že všem účastníkům přinesl seminář zajímavé informace, příjemnou atmosféru a těšíme se na další ročník, který přinese opět spoustu novinek.