Seminář úhrady zdravotní péče v nemocnicích v roce 2015

Na semináři Systém úhrad poskytované zdravotní péče v roce 2015 zazněly názory a stanoviska u různých úhlů pohledu k různým souvisejícím tématům. Seminář se konal již třetím rokem a témata jsou tradičně každoročně stejná, protože tento systém umožňuje skutečně srovnat, jaké změny ve které oblasti vykazování a úhrad zdravotní péče jsou pro daný rok podstatné a validní. Účastníci tak dostali informace o změnách v systému úhrad podle úhradové vyhlášky, systému limitace těchto úhrad, tradičně mělo prostor také téma změn v sazebníku zdravotních výkonů.

S velkým ohlasem se pravidelně setkává vystoupení odborníků praktiků s poznatky týkajícími se nejčastějších chyb ve vykazování poskytnuté péče a jejich dopadů. Stálým hostem je rovněž zástupce advokátní kanceláře, která se mj.specializuje na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání apod. Jeho letošní vystoupení bylo zaměřeno na důsledky smluvních vztahů mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, vyplývající z novely občanského zákoníku. Stejně jako minulé ročníky se se svým pohledem na problematiku přidaly také pozvaní zástupci zdravotních pojišťoven.

Semináře se účastnilo cca 110 posluchačů, vyplynula z něj mj. potřeba a zájem o další pracovní setkání úzce zaměřené na správnost vykazování zdravotní péče a dopady nejčastějších chyb.