Seminář – MANAGEMENT AMBULANTNÍCH A LABORATORNÍCH ZAŘÍZENÍ

Dne 26. 9. 2019 se v hotelu ILF v Praze uskutečnil seminář Management ambulantních a laboratorních zařízení.

Témata semináře:
– Controlling klíčových parametrů produkce ve vztahu k úhradám zdravotních pojišťoven
– Úplnost a správnost vykazování poskytnuté péče
– Nejčastější témata jednání mezi poskytovateli a plátci poskytnuté péče
– Sledování klíčových ukazatelů při řízení soukromého zařízení – zkušenost z praxe
– Diskuze, dotazy, ukázky konkrétních řešení

Registrace
Registrace na: brozova@stapro.cz
Registrační poplatek: zdarma
Kapacita omezena
Kontaktní osoba: Lenka Brožová
+420 603 198 851 / brozova@stapro.cz

Pozvánka na seminář