Podnikatelská mise Zlínského kraje do Ruska se zastoupením společnosti STAPRO

Nedávno se uskutečnila podnikatelská mise Zlínského kraje do Moskvy a Samarské oblasti. Misi pro 11 podnikatelů uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Kontaktním centrem pro východní trhy. Kraj v Rusku reprezentovali hejtman Jiří Čunek, jeho statutární náměstek Jiří Sukop a předseda výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro vnější vztahy Stanislav Blaha. Celého programu se účastnil i Vladimír Remek, velvyslanec České republiky v Rusku.

STAPRO se zařadilo mezi 11 firem, které měly možnost se na řadě obchodních jednání prezentovat před ruskými partnery a hledat společně prostor pro spolupráci. Závěry z účasti na podnikatelské mise ukazují velké rozdíly mezi jednotlivými správními oblastmi i veřejnými a soukromými zdravotnickými subjekty – soukromé kliniky jsou povětšinou vybaveny počítačovými systémy zajišťujícími základní provozní a dokumentační procesy, nicméně zvláště ve státních nemocnicích mimo moskevskou oblast (i v nově budovaných) je zastoupení informačních systémů velmi malé – bohužel to všechno ruku v ruce s nízkou motivací managementu nemocnic směřovat zdroje do informatiky. Potenciálem Ruského trhu se budeme i nadále zabývat a hledat příležitosti, jak jej využít.