Pacientský souhrn – historicky první realizace

Společnost STAPRO s. r. o. se může pochlubit dalším velkým úspěchem. Na poli zdravotnické informatiky proběhla letos v září historicky první realizace tzv. Pacientského souhrnu – ten slouží nejen ke sdílení zdravotnické dokumentace v rámci českého eHealth, ale take k přeshraniční výměně dokumentace prostřednictvím tzv. Národního kontaktního místa pro eHealth. V praxi to znamená, že pokud si český občan v zahraničí způsobí například úraz, může si zahraniční lékař vyžádat jeho pacientskou dokumentaci. Z většiny krajských nemocnic a dalších zdravotnických zařízení zapojených do sítě TransMISE se tak během několika sekund ošetřující lékař v zahraničí dozví např. o alergiích a jiných rizikových faktorech, jejichž neznalost může ohrozit stav pacienta, či snížit efektivitu léčby.

Sdílení informací a zlepšení komunikace pomáhá ve zdravotnictví k efektivnímu poskytování kvalitnější cílené zdravotní péče našim občanům nejen v Česku ale i v zahraničí. Tím se naplňuje motto společnosti STAPRO “Informace v ceně života”.