NIS VIP /ONLINE

Seminář NIS VIP je určen především pro management nemocnic a zástupce krajského a městského zdravotnictví a představuje platformu pro sdílení

a výměnu praktických informací, které se týkají především procesů ve zdravotnických zařízeních a komunikace mezi těmito zařízeními.