Nemocnice Slaný má moderní systém pro podání léků

Zejména zahraniční studie ukazují, že jednou z příčin neočekávaných komplikací při léčbě pacienta může být selhání lidského faktoru při podávání léků. Proto tomu chce nemocnice Slaný zabránit novými nástroji – webovými žádankami a strukturovaným podáváním léků.
Díky těmto nástrojům nemusí doktoři vypisovat léky ručně, ale vybírají je ze seznamu a zapisují do systému předepsané léky strukturovaně. Webové žádanky umožňují sestrám rychleji objednávat potřebné léky do příručních skladů. Systém přináší výraznou úsporu peněz a užitečná data nemocnici, která může efektivněji řídit náklady na léky a materiál. Pořízením těchto systémů učinila nemocnice první krok k úplnému „elektronickému podání léků“, kdy doktor přímo u pacienta vidí možné léky k dispozici na skladě. Sestry po zadání léku doktorem vidí, které léky jsou určeny pro konkrétního pacienta. Při podání léků sestra načte čárový kód na náramku pacienta a čárový kód na léku. Dojde k ověření, zda pacientovi podává správný lék a ten se automaticky odepíše ze skladu. Tento proces zajišťuje maximální bezpečí pro pacienta a nemocnici šetří práci i náklady.