Náš příspěvek Středisku rané péče

Společnost STAPRO i letos přispěla na Středisko rané péče, které si i díky našemu daru bude moci zakoupit nový automobil, který bude sloužit například pro účely kulturních, sportovních a léčebně rehabilitačních akcí pro děti.

Sponzorské dary zasíláme také do tomboly plesu Znojemské Nemocnice, který se koná již tuto sobotu.