Lepší organizaci práce operačních týmů při operacích mají v Jindřichově Hradci

Nemocnice v Jindřichově Hradci a.s. má nový systém, který umí lépe plánovat operace.
Úsporu peněz nemocnice a času pacientů přinášejí systémy na řízení operačních sálů. Pacienti tak nemusí v nemocnici trávit dny čekáním na operaci, ale přesně vědí, kdy bude jejich výkon realizován. Díky přesnému plánování má tak vedení nemocnice pod kontrolou tok práce na operacích. Většina lidí si ani neuvědomuje, jak složité a komplexní je zajištění chodu operačních sálů v nemocnicích. Vzhledem k povaze výkonů, řadě specialistů a odborníků, kteří se operace účastní a drahému vybavení, je provoz sálů finančně náročný a představuje denně i několik set tisíc korun v nákladech. Právě kvůli složitosti a komplexnosti nemá zřejmě činnost na operačních sálech a její plánování dostatečnou podporu ve většině nemocničních informačních systémech. Většina nemocnic často plánuje operace na papírových plachtách nebo v Excelu. To ovšem stojí velké úsilí týmu, který operace organizuje. Nemocnice v Jindřichově Hradci se rozhodla pro efektivnější „bezpapírovou“ cestu, která je propojena s nemocničním informačním systémem. Díky novému systému pro plánování operací tak mohou pracovat efektivněji a pacienti vědí, kdy přesně proběhne jejich operace.