Konference INMED 2018: 23. a 24. 10. 2018 v Pardubicích

Přípravy na konferenci INMED 2018 jsou v plném proudu. Stále máte možnost se registrovat a strávit 23. a 24. 10. 2018 v Pardubicích.

inmed_2018_logo konference
Více informací přináší více možností.
Jednotlivé bloky se oproti minulému roku neliší. V průběhu dvou dnů zazní v Sukově síni témata z Krajského zdravotnictví, eHealth, Právního pohledu na zabezpečení údajů ve zdravotnické dokumentaci nebo také Úhrad zdravotní péče.

Mezi účastníky určitě potkáte zástupce managementu nemocnic z České republiky a zástupce IT oddělení zdravotnických zařízení. Důvodem není pouze zajímavě nabitý program, ale také možnost sdílet zkušenosti z praxe a setkat se s kolegy, kteří dennodenně řeší podobné problémy. Právě získání informací od jiných odborníků z branže posouvá rozhodování na další úroveň, neboť „více informací přináší více možností.“ Organizátoři jsou si toho vědomi, a proto každou prezentaci ukončuje panelová diskuze.

„Jsem velice rád, že mohu všechny pozvat na konferenci INMED 2018. Podařilo se nám domluvit účast významných osobností z oblasti zdravotnictví, a tím naplnit jednotlivé bloky zajímavými tématy. Rád bych jim touto cestou poděkoval,“ ředitel konference Ing. Leoš Raibr.

První den bude zahájen blokem Krajské zdravotnictví. „Přestože hlavní výzvy v oblasti zdravotnictví jsou definované na celostátní úrovni, způsob, jakým se s nimi jednotlivé regiony vyrovnávají, se liší. To je dáno nejen rozdílnými výchozími geografickými, demografickými a ekonomickými podmínkami, ale i stylem řízení sítě regionálních poskytovatelů zdravotní péče. Přístupy k řešení aktuálních problémů i dlouhodobější vize rozvoje přijedou prezentovat ti nejpovolanější. Přijeďte si je vyslechnout, porovnat jejich přístupy a diskutovat s nimi. Jste srdečně zváni.“ Shrnuje blok Krajské zdravotnictví garant Ing. Michal Břeň.

Dopolední program bude pokračovat prezentacemi stávajících projektů a budoucích plánů na státní úrovni, tedy z pohledu Ministerstva zdravotnictví a z úrovně samosprávných krajů v České republice i na Slovensku. Souhrnně se jedná o témata z oblasti eHealth, a je zaštiťován Ing. Pavlem Nepovímem.

Odpolední část je vyhrazena zdravotnictví z právního pohledu. Garant bloku MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA dodává: „Nebude chybět ani již tradiční a hodně oblíbený blok právních informací. Tentokrát se budeme zabývat právním zabezpečením zdravotnické dokumentace. Skladba přednášejících je zárukou opravdu kvalitních informací s přesahem do praxe, tak věřím, že se nám opět podaří auditorium zaujmout právě tímto, v době GDPR, horkým tématem.“

INMED není pouze událostí odbornou, ale i společenskou. První den bude zakončen v atraktivních prostorách pardubického zámku. Organizátoři se s létem neloučí a nabídnou účastníkům k poslechu kubánské rytmy v podání kapely Pragasón spolu s degustací rumů z této oblasti.

„Druhý den je věnován aktuálním problémům spojeným s poskytováním akutní lůžkové péče v nemocnicích. V první části se erudovaní odborníci z MZ ČR, VZP ČR a ze svazu zdravotních pojišťoven zaměří hlavně na mechanismus stanovení úhrad za poskytované zdravotní služby. V roce 2019 by měly začít více zohledňovat kvalitu, efektivitu a dostupnost zdravotních služeb. Ve druhé části pak zástupci nemocnic představí problémy, se kterými se v současné době musejí každodenně potýkat – např. nedostatek zdravotních sester či problematika končících smluv se zdravotními pojišťovnami,“ na závěr doplňuje RNDr. Marcela Ambrožová.

Konference INMED si za 18 let vybudovala velmi dobré jméno. Přesvědčte se sami. Registrace probíhá prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.inmed.eu, kde se dozvíte vše potřebné. Také se můžete obrátit na organizátory, a to na společnost STAPRO s. r. o. (kontakt: inmed@stapro.cz, tel: +420 467 003 111).