Intenzivní péče s intenzivní podporou informačního systému

Jednotka intenzivní péče může působit až příliš technickým dojmem: pacienti jsou obklopeni množstvím přístrojů, hadiček a pípajících monitorů s grafy, bez kterých si intenzivní péči ani neumíme představit. Běžná praxe dokumentování stavu pacienta na většině JIP je však opačná: sestra hodnoty fyziologických funkcí a další potřebné údaje z monitorů přepisuje do papírové „plachty“, a musí tak od lůžka pacienta neustále odbíhat.

Důvod? I když je užívání přístrojů při intenzivní péči o pacienta nebo při operaci v dnešní době běžnou nutností, v naprosté většině případů se však hodnoty z přístrojů do nemocničního informačního systému, kde se vede ostatní dokumentace pacienta, nepřenášejí elektronicky.

Stejná situace je i při operaci. I když je pacient hlídán přístroji, které při operaci poskytují aktuální informace o jeho stavu, anesteziolog musí po operaci vyplňovat anesteziologický záznam zápisem průběžných údajů do papírů.

Konec ruční práce. Místo papírů tablet
V této oblasti udělala průlom společnost STAPRO, která do svého nejnovějšího nemocničního informačního systému (NIS) vyvinula modul, který umí načítat data z přístrojů a zobrazovat je v „elektronické teplotce“. Jde o obdobu papírové „plachty“, která ale oproti papíru přináší mnoho výhod.

Data jsou zobrazována na průběžné časové ose. Lékař si může jednoduše zobrazit data v libovolné frekvenci ve sloupcích, které odpovídají minutě, pěti minutám nebo třeba hodině. Kromě dat načtených z přístrojů obsahuje „elektronická teplotka“ i další údaje, které lékař pro správné rozhodování musí vidět v časovém kontextu – medikace, příjem, výdej tekutin, prodělaná vyšetření, další měřené údaje, případně vybrané laboratorní výsledky. Lékař si může jednoduše přepínat, jaká data chce vidět a v jakém formátu, zda číselně, nebo graficky, aby si udělal co nejlepší představu o vývoji stavu pacienta.

Přímo z „elektronické teplotky“ lze provádět zápis údajů, ordinovat léky nebo označit podání léků a infuzí. Automaticky se eviduje jméno lékaře nebo sestry, která data zapsala. Sestra už nemusí přepisovat hodnoty z přístrojů, při čemž by mohla udělat chybu. Navíc, pokud nemocnice vede dokumentaci v čistě elektronické podobě a dokumentaci podepisuje zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem, není nutné dokumentaci ani dodatečně tisknout. Sestra tedy nemusí shánět lékaře, aby jí záznam podepsal na papír. Výsledek? Sestra má více času na pacienta.
Situace při operaci je obdobná. Při operaci se data načítají průběžně do elektronického anesteziologického záznamu, který je předem nastaven tak, aby obsahoval vše, co je třeba dokumentovat.
Čitelnost a kvalita dokumentace je nesrovnatelná s tou, která je vedena na papír. Akreditační komise jásají.

Všechny informace k dispozici kdekoli a kdykoli
Kromě této zřejmé výhody je snadnější i přístup k datům. Zatímco dříve byly aktuální informace o pacientovi k dispozici pouze na papírové „plachtě“ přímo na JIP, nyní se ošetřující lékař může rozhodnout o další léčbě, i když není fyzicky na stanici. Přihlásí se z jakéhokoli PC nebo tabletu do NIS a má údaje o aktuálním stavu pacienta k dispozici. Může změnit ordinaci nebo popsat sestře další nutné pokyny, jak při péči o pacienta postupovat. Sestra je tak informována okamžitě.

Pilotně se část tohoto modulu, která se týká anestezie při operaci, nasazuje na pracoviště v CTKCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) v Brně, kde anesteziologové začínají využívat elektronický anesteziologický protokol.

„Je napojeno prvních 8 přístrojů a postupně bychom chtěli dosáhnout přenášení dat ze všech přístrojů, které poskytují data pro evidenci anestezie při operaci. Bude to velký skok v dokumentování naší práce při operaci. Slibujeme si od toho úsporu času, který můžeme věnovat pacientům a rychlejší zpracování perioperačních dat pro výzkum.“ řekl náměstek pro vědecko-výzkumnou činnost MUDr. Robert Wagner, PhD.