EET ve zdravotnictví?

V oblasti evidování tržeb dochází k velkým změnám a výraz Elektronická Evidence Tržeb (EET) přináší mnoho otázek a obav. Kvůli tlaku veřejnosti se podařilo namísto plošného fungování prosadit postupné zavádění. Přesto zdravotnická zařízení musí na základě svých činností správně posoudit, od kdy je EET nutné zavést.

V druhé fázi platné od 1. 3. 2017 se do fungování EET zařadí velkoobchodní a maloobchodní prodejci. Poskytování zdravotních služeb se do EET zahrne až v další fázi platné od 1. 3. 2018. Co to pro lékaře znamená?

Pokud lékař provozuje další podnikatelskou činnost na základě živnostenského listu a nelze ji zahrnout pod zdravotní služby (například prodej kosmetických produktů), je nutné posoudit, zda právě tato činnost je tzv. minoritní (platby činí maximálně 49% z celkových plateb provozovny, částka za rok 2016 nepřevýšila hranici 175 000Kč) a zároveň zda je činnost provozována ve stejné provozovně. V případě, že jsou splněny tyto podmínky, lékař může začít EET až současně s hlavní podnikatelskou činností (od 1. 3. 2018). V situaci, že nesplnil jedno z kritérií, tak EET je povinen využívat u plateb za nezdravotní služby již od 1. 3. 2017.

Důležité termíny:

1. 3. 2017 (evidence tržeb velkoobchodního a maloobchodní prodeje)
např. Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

1. 3. 2018 (evidence tržeb ostatních činností, vč. lékařů)