E- recept je budoucnost pro výběr léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) připravuje přesnou specifikaci nového informačního systému eRecept. Měl by být spuštěn cca během jednoho roku a SÚKL navrhuje podmínky a parametry, na základě kterých budou programátoři software vytvářet.
Předpokládá se, že bude možné ze systému například zjistit, kde a jaké léky si pacient vyzvedl. To by lékařům přineslo mnohem větší přehled o jejich pacientech a mohli by tak lépe kontrolovat, zda si vyzvedli předepsané léky, nebo zda jim lékárna vydala alternativní léčivo.

Společnost STAPRO s. r. o. v současné době nabízí systém eRecept, který umí komunikovat s Centrálním uložištěm SÚKL a Systémem elektronické preskripce (SEP) prostřednictvím nemocničního informačního systému.

Nový systém podle pravidel SÚKL bude bezpečný z hlediska ochrany důvěrných informací a zrychlí a zjednoduší komunikaci mezi všemi uživateli systému (lékárny, lékaři, zdravotní pojišťovny, pacienti aj.).