Dotykové obrazovky, mobilní čtečky či terminály jako nezbytná součást nemocničního stravování.


Moderní technologie v současné době přispívají také k příjemnějšímu stravování pacientů i zaměstnanců. Díky nim jsou tak zásadním způsobem snížené náklady a zvýšená rychlost celého procesu stravování (od skladové evidence až po konečné hodnocení stravy strávníky). Reálným příkladem toho je náš nemocniční stravovací systém FONS Akord DIET, který zajišťuje pomocí moderních technologií komplexní řízení celého stravovacího provozu ve zdravotnických zařízení, a to od těch malých až po velké a fakultní.

V rámci stravovacího systému FONS Akord DIET se tak můžete setkat například s využitím mobilních čteček pro vedení skladové evidence, dále s dotykovými obrazovkami pro objednávky i rychlý prodej doplňkového sortimentu či s grafickými výdejními terminály pro hladký výdej stravy. Nezbytnou součástí jsou platební terminály a také možnost konečného zhodnocení zaměstnaneckého stravování v samostatné aplikaci nebo v rámci webové objednávky stravy.

STAPRO má aktuálně téměř 40 zakázek tohoto stravovacího systému a na další se připravuje. Veškeré informace ohledně stravovacího systému naleznete v našem produktovém listě: https://www.stapro.cz/wp-content/uploads/FONS_Akord_Diet.pdf