Běh pro Paměť národa

STAPRO společně se svou mateřskou společností FONS JK GROUP podpořilo neziskovou organizaci Post Bellum, která prostřednictvím akce Běh pro Paměť národa financuje natáčení vzpomínek a osudů pamětníků 20. i 21. století a podporuje aktivity spojené s pomocí Ukrajiny. Holding prostřednictvím platby startovného za své zaměstnance přispěl finančním darem 32.200 Kč na podporu Ukrajiny.